W związku z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 10 maja 2021 r.:

1. W siedzibach Kierownictw Osiedli w godz. 7:00-17:00 (pon., czw.), 7:00-15:00 (wt., śr., pt.) będą działać Punkty Obsługi Mieszkańców. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. Punkty oraz skrzynki podawcze ustawione przy wejściach do Kierownictw Osiedli będą jedynymi miejscami służącymi do pozostawiania korespondencji. Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów (Patrz – pkt. 4).

2. W siedzibie Zarządu Spółdzielni w godzinach przyjmowania interesantów, obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii, będą działać 2 Punkty Obsługi Mieszkańców:

  • dla osób chcących załatwić sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – obsługa w pok. nr 10 (parter);
  • dla osób chcących załatwić sprawy w pozostałych działach merytorycznych – obsługa w pok. nr 3 (parter).

Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów (Patrz – pkt. 4). Przy wejściu do Zarządu będzie ustawiona skrzynka podawcza do pozostawiania korespondencji w godz. 7:00-17:00 (pon.), 7:00-15:00 (wt.-pt.).

3. Obsługa mieszkańców i klientów prowadzona będzie telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.

4. Kasy w siedzibach Zarządu i Kierownictw Osiedli zostaną otwarte zgodnie z osobnym komunikatem wywieszonym na klatkach schodowych i zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni. Zarząd rekomenduje, aby wpłat dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

5. W jednostkach Spółdzielni obowiązują bezwzględne zasady utrzymywania dystansu, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.