Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §775 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 08.06.2017 r. o godzinie 17:30 w Domu Kultury „Jagiellonka” na os. Jagiellońskim 120 w Poznaniu, odbędzie się powtórnie zwołane posiedzenie 4 części walnego Zgromadzenia.

W dniu 23.05.2017 r. z przyczyn niezależnych od Spółdzielni – zamknięcie terenu przy Domu Kultury „Jagiellonka” przez Policję z powodu odnalezienia niewybuchu podczas prac ziemnych na os. Jagiellońskim – nie mogła odbyć się planowana na ten dzień 4 część Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd w dniu 25.05.2017 r. podjął uchwałę w sprawie powtórnego zwołania 4 części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni na dzień 08.06.2017 r.