Informacje ogólne


W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie Spółdzielni. Każdy członek otrzymuje zawiadomienie o swojej części Walnego Zgromadzenia wraz porządkiem obrad, terminem oraz miejscem zebrania.

W SM „Osiedle Młodych” Walne Zgromadzenie podzielone jest na 18 części, które liczą od 700-4300 członków. Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz podpisania uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie wyników głosowania uchwał następuje poprzez zliczenie wyników głosowań ze wszystkich części Walnego. Następnie, w terminie do końca czerwca, wyniki podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i w Kierownictwach Osiedli.


Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu.
 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
 10. Informacja Komisji Wnioskowej.
 11. Zakończenie obrad.

UWAGA:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą wyłożone do wglądu od 07.05.2019 r. we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pok. 117. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

ZASOBY


287

Liczba budynków mieszkalnych

77

Liczba budynków użytkowych

30976

Liczba mieszkań

65258

Liczba mieszkańców

1683907mkw.

Powierzchnia użytkowa ogółem

1586617mkw.

Powierzchnia lokali mieszkalnych

97290mkw.

Powierzchnia lokali użytkowych

Terminarz


TERMINARZ 18 części Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
w dniach od 21.05.2019 r. do 6.06.2019 r.

DATA OSIEDLE NR
CZĘŚCI
ADRESY MIEJSCE ZEBRANIA
21.05.19
(wtorek)
17:30
Piastowskie 1 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36, ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c, ul. Kórnicka 26a-c Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 14,
os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
21.05.19
(wtorek)
17:30
Stare Żegrze-Polan 14 os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150 Gimnazjum nr 27
Zespół Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka,
os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań
22.05.19
(środa)
17:30
Piastowskie 2 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73 Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 14,
os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
22.05.19
(środa)
17:30
Orła Białego 16 3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101, 106-119 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
w Poznaniu
os. Orła Białego 120
61-251 Poznań
23.05.19
(czwartek)
17:30
Piastowskie 3 82-100, 102, 103, 107-115 Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 14,
os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
23.05.19
(czwartek)
17:30
Stare Żegrze 15 2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d, 98-101, 111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120, 122-128, 130-141, 151, 161-174, 176-185, 187-189, garaże w budynku wolnostojącym, lokal użytkowy – os. Stare Żegrze 71A Gimnazjum nr 27
Zespół Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka,
os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań
27.05.19
(poniedziałek)
17:30
Pomet 7 ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Warszawska 75, 77, 79, 87, 89, 91, ul. Konarskiego 28-34
ul. Nadolnik 2-3, ul. Darzyborska 1-7
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19
61-044 Poznań
27.05.19
(poniedziałek)
17:30
Tysiąclecia 13 3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72 Dom Kultury „Jubilat”
os. Tysiąclecia 30
61-255 Poznań
28.05.19
(wtorek)
17:30
Jagiellońskie 4 1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127 Dom Kultury „Jagiellonka”
os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań
28.05.19
(wtorek)

17:30
Rzeczypospolitej 8 1,3, 8-14, 16-41, 45-76, 79-110,
lokal użytkowy – os. Rzeczypospolitej 20A
Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
29.05.19
(środa)
17:30
Oświecenia 5 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112 Dom Kultury „Jagiellonka”
os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań
29.05.19
(środa)
17:30
Armii Krajowej 9 1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149, lokal użytkowy – os. Armii Krajowej 94a Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
30.05.19
(czwartek)
17:30
Powstań Narodowych 6 1, 3-28, 31-37, 39-61 Dom Kultury „Jagiellonka”
os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań
30.05.19
(czwartek)
17:30
Bohaterów II Wojny Światowej 10 2-28, 31, 32, 34-37, 39-86, lokal użytkowy – os. Bohaterów II Wojny Światowej 37a Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
05.06.19
(środa)
17:30
Lecha 11 2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129, lokal użytkowy – os. Lecha 15A Dom Kultury „Orle Gniazdo”
os. Lecha 43
61-220 Poznań
05.06.19
(środa)
17:30
Rusa 17 1-13, 15-52 Szkoła Podstawowa nr 6
im. Hipolita Cegielskiego
os. Rusa 56
61-245 Poznań
06.06.19
(czwartek)
17:30
Czecha 12 5-58, 61-72, 77-108, 114-139 Dom Kultury „Orle Gniazdo”
os. Lecha 43
61-220 Poznań
06.06.19
(czwartek)
17:30
Rusa 18 62-119, 121-138, ul. Raka 8 Szkoła Podstawowa nr 6
im. Hipolita Cegielskiego
os. Rusa 56
61-245 Poznań