Zarząd i Stanica „Gościraj” SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informują, że ze względu na epidemię koronawirusa i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz kadry instruktorskiej, Akcja Letnia organizowana przez Stanicę „Gościraj” w tym roku nie odbędzie się. Charakter obozów w Gościmiu nie pozwala spełnić wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. Obecnie analizowane są możliwości zorganizowania innej formy udostępnienia Stanicy.