Kierownictwa Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowały się na zatrudnienie firm ochroniarskich na sezon jesienno-zimowy 2016/2017. Ochroną fizyczną zostały objęte następujące osiedla: Piastowskie; Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej; Lecha, Czecha; Tysiąclecia; Stare Żegrze, Polan; Rusa oraz Orła Białego. Głównym celem decyzji Spółdzielni jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach.

Osiedla patrolowane są przez grupy interwencyjne składającą się z wykwalifikowanych pracowników ochrony. Mieszkańcy w godzinach 19:00-7:00 pod wskazanym numerem telefonu mogą dokonywać zgłoszeń mających na celu podjęcie interwencji przez pracowników ochrony. Informacje o działającej na danym osiedlu firmie ochroniarskiej wywieszone są na tablicach znajdujących się na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych do budynku lub altanach śmietnikowych.

Do głównych zadań pracowników ochrony należą przeciwdziałanie kradzieżom, włamaniom, niszczeniu lub uszkadzaniu mienia objętego ochroną; dokonywanie systematycznych obchodów chronionego obiektu oraz patrolowanie klatek schodowych; wzywanie osób zakłócających porządek do opuszczenia obiektu; dołożenie należytej staranności w ujęciu osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; zgłaszania Spółdzielni wszelkich zauważonych przypadków naruszenia zasad porządku wewnętrznego.

Pracownicy ochrony są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na altanki śmietnikowe ze względu na przebywanie na ich terenie osób bezdomnych oraz wcześniejsze podpalenia. Problem obecności osób bezdomnych na klatkach schodowych budynków oraz w altanach śmietnikowych był jednym z głównych powodów zatrudnienia firm ochroniarskich na osiedlach. Osoby bezdomne śpiąc w przejściach uniemożliwiają wejście na klatkę ewakuacyjną, spożywają alkohol, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w budynku.