Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zaprasza do składania ofert dotyczących ochrony budynków na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu.

Termin składania ofert – do końca września 2016 roku. Szczegółowe dane o ochronie osiedla oraz sposobie przygotowania oferty, zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego (pok. nr 12, os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań)  w godz. od 8:00 do 13:00. W razie pytań prosimy o kontakt tel:  61 222 38 56 lub 61 877 54 41.