Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze-Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko gospodarza domu, w ramach umowy o pracę.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających CV, w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (os. Stare Żegrze 41/42) lub mailowo na adres:
starezegrze@osiedlemlodych.pl w terminie do 16.09.2019 r.

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.