Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwatora-instalatora ze znajomością zagadnień wodno-kanalizacyjnych i gazowych w ramach umowy o pracę od 1 października 2019 r.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających CV w sekretariacie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego (os. Piastowskie 63) lub mailowo na adres: piastowskie@osiedlemlodych.pl w terminie do 5.08.2019 r.

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.