Dział Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko instruktora ds. kultury w ramach umowy o pracę od 1 lutego 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (np. kulturoznawstwo, pedagogika, etnologia, socjologia, filozofia, filologie) lub artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne);
 • minimum 2-letnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
 • wiedza na temat edukacji młodzieży i dorosłych;
 • doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów oraz w ich koordynowaniu;
 • doświadczenie w organizowaniu pracy zespołu;
 • doświadczenia w pracy administracyjnej (opisywanie i rozliczanie faktur, przygotowywanie umów, opracowywanie i nadzorowanie budżetu zadania);
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • umiejętność samodzielnego działania;
 • odpowiedzialność, rzetelność,  sumienność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Główne obowiązki:

 • monitorowanie oraz bieżąca analiza możliwości pozyskania środków na realizację zadań jednostki ze źródeł zewnętrznych;
 • opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków;
 • administrowanie projektami;
 • udział w spotkaniach projektowych, stały kontakt z partnerami projektów;
 • organizacja działań ww. projektów, obecność i nadzór podczas realizowanych działań (wymagana dyspozycyjność w ramach zadaniowego czasu pracy);
 • koordynacja wybranych projektów współrealizowanych z partnerami, stowarzyszeniami etc.;
 • przygotowywanie umów i innych dokumentów;
 • opracowywanie ofert i innych materiałów;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych dot. projektów, tworzenie informacji dot. prowadzonych działań;
 • ścisła współpraca z innymi działami i pozostałymi domami kultury;
 • koordynacja zadań realizowanych w domu kultury;
 • inicjowanie, opracowywanie i koordynowanie zajęć i cyklów zajęć dla młodzieży i dorosłych;
 • prowadzenie zajęć/warsztatów dla dorosłych i młodzieży;
 • współpraca z edukatorami, artystami, specjalistami prowadzącymi zajęcia dla młodzieży i dorosłych;

Mile widziane:

 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów;
 • umiejętność diagnozowania potrzeb odbiorców;
 • chęć zdobywania nowych kompetencji w działaniu;
 • znajomość programów graficznych

Oferujemy:

 • umowę o pracę na etat;
 • pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji;
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • kartę medyczną i sportową;
 • możliwość rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych;
 • bardzo dobrą atmosferę pracy.

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kultura@osiedlemlodych.pl w terminie do 16.12.2019 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi.” zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.