Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracowników do Działu Technicznego:

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • znajomość  zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę;
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem;
 • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, dopuszczalne instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne);
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do projektowania.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • regularne wynagrodzenie;
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp;
 • kartę MultiSport;
 • opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe;
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających;
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV do 15.01.2020 r. w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 16 w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki do 17:00) lub przesłanie na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi.” zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.