Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni:

osobę na stanowisko konserwatora – elektryka z uprawnieniami do 1 kV w ramach umowy o pracę od 13 stycznia 2020 r.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających CV w sekretariacie Kierownictwa Osiedla Białego (os. Orła Białego 4)  lub mailem na adres orlabialego@osiedlemlodych.pl w terminie do 7.01.2020 r.

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi.” zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo/.