Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwator – elektryk w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy bieżące części wspólnych nieruchomości;
 • inne prace konserwacyjne na osiedlu.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie elektryka;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji do 1 kV;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • znajomość elementów instalacji elektrycznej;
 • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • odpowiedzialność, dokładność, otwartość, umiejętność współpracy.

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedla Piastowskiego – os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań z dopiskiem praca lub na adres mailowy: piastowskie@osiedlemlodych.pl,  tel. 61 877 54 41.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.