Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • zamawianie i rozliczanie niezbędnych materiałów i narzędzi wraz z prowadzeniem podręcznego magazynku;
 • prowadzenie ewidencji materiałowej, spraw z zakresu bhp oraz ewidencji narzędzi z okresowymi przeglądami i pomiarami;
 • obsługa programu magazynowego oraz rozliczanie pracy konserwatorów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku zgłoszeń usterek i awarii;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, mieszkań, dróg, chodników i placów zabaw;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli – os. Armii Krajowej 101,  61-381 Poznań z dopiskiem Dział Technicznypraca lub na adres mailowy: armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.