Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracą konserwatorów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku zgłoszeń usterek i awarii;
 • obsługa mieszkańców w zakresie zgłaszanych usterek;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, mieszkań, dróg, chodników i placów zabaw;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach;
 • przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • odbiory wykonywanych robót;
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • mile widziane uprawnienia budowlane;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli, os. Lecha 121 w Poznaniu, w biurze podawczym (pokój nr 102) w godz. od 7.00 do 15.00 (dni robocze) lub przesłanie na adres mailowy: lecha@osiedlemlodych.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 79 61.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni  www.osiedlemlodych.pl/rodo.