Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej ”Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy na stanowisku konserwatora – elektryka w wymiarze 1 etatu.

Oczekiwania:

  • wykształcenie min. zasadnicze
  • doświadczenie w zawodzie min. 5 lat
  • uprawnienia SEP do 1 kV

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
  • świadczenia socjalne;
  • grupowe ubezpieczenie na życie;
  • pakiet medyczny;
  • kartę FitProfit lub Multisport;
  • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane  prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli (os. Stare Żegrze 41-42,  61-249 Poznań) z dopiskiem praca lub na adres mailowy: starezegrze@osiedlemlodych.pl

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni na www.osiedlemlodych.pl/rodo.