Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni Kierownika Działu Technicznego – Zastępcę Kierownika Osiedli Stare Żegrze i Polan

 Zakres obowiązków:

 • organizacja i kierowanie pracą Działu Technicznego Kierownictwa Osiedla;
 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej pod kątem realizowanych inwestycji;
 • organizacja przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami, jakością i terminowością wykonania robót i budżetem oraz odbiory wykonywanych robót;
 • zastępowanie Kierownika Osiedli.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: budownictwo ogólne, budownictwo drogowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej oraz rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania zespołu;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach);
 • atrakcyjny system premiowy;
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl lub pocztą/osobiście pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16,  61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam,  że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.