Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu  z siedzibą na os. Piastowskim 16 zatrudni pracowników do Pionu Technicznego:

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie planów remontowych,
 • znajomość zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę,
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej,
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem,
 • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (specjalizacja – budownictwo, instalacje sanitarne),
 • dobra znajomość Prawa budowlanego,
 • udokumentowane min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • regularne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • kartę MultiSport,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 16 w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałki do 17:00) lub przesłanie na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danych osobowych.