Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni specjalistów do Działu Technicznego w Kierownictwach Osiedli.

Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji planów remontowych;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • nadzór nad wykonawcami – jakością i terminowością wykonania robót oraz budżetem inwestycji;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych
  i użytkowych, dróg, chodników oraz placów zabaw;
 • bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie zgłaszanych usterek.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • pakiet opieki medycznej z ewentualnym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań .

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.