Oferta pracy w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracowników do Działu Gospodarki Nieruchomościami.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentów pod realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i innymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni,
 • przygotowywanie oraz składanie do ZGiKM „Geopoz” wniosków o ujawnienie samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • aktualizowanie zbiorczych zestawień udziałów w nieruchomościach budynkowych należących do Spółdzielni,
 • prowadzenie rejestru ksiąg wieczystych,
 • uczestnictwo w oględzinach nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z: regulacją stanu prawnego gruntów Spółdzielni, postępowaniami o zwrot nieruchomości, dzierżawą oraz użyczeniem gruntów i podziałami geodezyjnymi gruntów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • obowiązkowość, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej,
  i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i gospodarce nieruchomościami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • kartę Multisport,
 • kartę medyczną i ubezpieczenia grupowe na życie,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV w terminie do 15.07.2020 r. do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do siedziby Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16) w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałki do 17.00) lub przesłanie na adres mailowy: nieruchomosci@osiedlemlodych.pl (Dział Gospodarki Nieruchomościami).

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi.

Oferty pracy w Dziale Technicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracowników do Działu Technicznego.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych,
 • znajomość zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę,
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej,
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór nad wykonawcami, jakością i terminowością wykonania robót i budżetem,
 • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, dopuszczalne instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne),
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego,
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • kartę Multisport,
 • kartę medyczną i ubezpieczenia grupowe na życie,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV w terminie do 15.07.2020 r. do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do siedziby Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16) w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałki do 17.00) lub przesłanie na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl (Dział Techniczny).

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi.