Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku Specjalisty do Działu Technicznego.

Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych prac remontowych;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych oraz prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach oraz odbiory wykonywanych robót;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz pozostałej infrastruktury osiedli;
 • organizacja i koordynacja pracy konserwatorów;
 • zapewnienie sprawnej komunikacji z mieszkańcami (obsługa w zakresie zgłaszanych usterek i awarii oraz prowadzenie korespondencji).

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołu oraz rozwinięte umiejętności komunikacji;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach);
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: lecha@osiedlemlodych.pl lub pocztą/ osobiście pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha, os. Lecha 121, 61-298 Poznań (pokój 101). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 877 79 61.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Zakładzie Budowlano-Remontowym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni Kierownika Działu Budowlanego w Zakładzie Budowlano-Remontowym.

 Zakres obowiązków:

 • organizacja i kierowanie pracą Działu Budowlanego;
 • przygotowanie i kontrola wykonania prac budowlano-remontowych;
 • przygotowanie dokumentacji ofertowo-projektowej realizowanych inwestycji;
 • zarządzanie zespołem pracowników;
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonania robót oraz budżetem;
 • odbiory wykonywanych robót;
 • sporządzanie kosztorysów prac.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek: budownictwo ogólne, budownictwo drogowe);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office;
 • biegła znajomość programu kosztorysującego Norma;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej oraz rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania zespołu;
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach);
 • atrakcyjny system premiowy;
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl lub pocztą/ osobiście pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.