Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłaszają wybór ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. i 2024 r.

Termin wykonania badania za 2023 r. – 01.04.2024 r.
Termin wykonania badania za 2024 r. – 31.03.2025 r.

Termin złożenia ofert – do 31.08.2023 r.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2022 r.

  1. Liczba członków – 37 408 osób
  2. Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych – 1 586 571 m kw.
  3. Zatrudnienie – 610,50 etatów
  4. Suma aktywów – 974 612 020,90 zł
  5. Przychody ze sprzedaży netto – 294 281 740,62 zł

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert zawierających następujące informacje:

  • dotychczas realizowane zlecenia (wskazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych) z ostatnich trzech lat;
  • cena badania za 2023 rok i 2024 rok;
  • możliwość przeprowadzenia badania wstępnego, przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać w Kancelarii Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu , os. Piastowskie 16, pok. 18.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, tel. (61) 879 04 11 wew. 333, pok. 212.