Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłaszają wybór ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r.

Termin wykonania badania za 2021 r. – 31.03.2022 r.
Termin wykonania badania za 2022 r. – 31.03.2023 r.

Termin złożenia ofert – do 14.09.2021 r.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2020 r.:

  1. Liczba członków – 38 148 osób
  2. Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych – 1 586 571 m kw.
  3. Zatrudnienie – 620, 5 etatów
  4. Suma aktywów – 983 899 007,07 zł
  5. Przychody ze sprzedaży netto – 263 821 849,97 zł

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert zawierających następujące informacje:

  1. Dotychczas realizowane zlecenia (wskazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych) z ostatnich trzech lat.
  2. Cena badania za 2021 rok i 2022 rok.
  3. Możliwość przeprowadzenia badania wstępnego, przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać w kancelarii Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu , os. Piastowskie 16,  pok. 18. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, tel. 61 879 04 11 wew. 333, pok. 212.