Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu apeluje do mieszkańców o zachowanie zdrowego rozsądku, odpowiedzialność oraz o:

  • ograniczenie do minimum wizyt w jednostkach Spółdzielni (rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy – dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl);
  • ograniczenie bezpośrednich wizyt w celu uiszczania opłat za mieszkanie w kasach w Kierownictwach Osiedli i siedzibie Zarządu Spółdzielni (rekomendujemy przelewy internetowe);
  • niewychodzenie osób starszych z mieszkań (W ciągu najbliższych dni władze Miasta Poznania uruchomią wsparcie dla Seniorów, którzy mieszkają samotnie; wyznaczony zostanie specjalny nr telefonu, pod który będą mogły zadzwonić osoby starsze. Po dokonaniu zgłoszenia, wolontariusz lub pracownik MOPR odwiedzi Seniora i zrobi dla niego zakupy).

Ponadto zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z komunikatami Narodowego Funduszu Zdrowia wywieszonymi na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych dot. zapobiegania zakażeniu się koronawirusem i postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia.