Ruszyła 13. edycja cyklu kulturalno-edukacyjnego „Senioralni. Poznań”. W imieniu Centrum Inicjatyw Senioralnych zapraszamy poznańskie seniorki i seniorów do wspólnego świętowania.

– Po raz kolejny chcemy udowodnić, że nasze miasto jest bardzo przyjazne seniorom, pod względem oferty, ale też przestrzeni. W mieście jest sporo zielonych wysp, gdzie można wypoczywać i świetnie się bawić, a oferta senioralna może być również proekologiczna. – piszą Organizatorzy na stronie internetowej CIS-u.

23 września podczas inauguracji tegorocznej edycji Senioralnych Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania po raz kolejny przekazał seniorom i seniorkom klucze do bram miasta. W trakcie uroczystości Miejska Rada Seniorów wręczyła nagrody „Najlepszy Przyjaciel Seniorów”. Medal Senioralnego Pegaza i tytuł „Senioribus optime meritis” otrzymała dr Olga Kuźmińska, trenerka gimnastyki artystycznej i instruktorka tańca, jedna z prekursorek aerobiku w Polsce. W Domu Kultury „Orle Gniazdo” prowadzi terapię tańcem dla starszych mieszkanek i mieszkańców Poznania, a w czasie pandemii można było oglądać jej lekcje gimnastyki i tańca w telewizji.

Olga Kuźmińska to doktor nauk o kulturze fizycznej, tancerka (Szkoła Baletowa ukończona w 1961 r.), instruktorka: tańca kategorii pierwszej, łyżwiarstwa figurowego oraz gimnastyki artystycznej i tańca w Pałacu Kultury (przez 17 lat), trenerka klasy pierwszej w gimnastyce artystycznej, sędzia związkowy w gimnastyce artystycznej, adiunkt w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i kierownik (przez 32 lata) Zakładu Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, wykładowca i teoretyk tańca, autorka 20 książek i przeszło 120 artykułów o tańcu i ruchu gimnastyczno-tanecznym, współzałożycielka Młodzieżowego Zespołu „Parada”, prekursorka gimnastyki jazzowej i propagatorka aerobiku w Polsce.

W latach 1982-1990 prowadziła w TVP innowacyjne, ogólnopolskie telewizyjne programy: „Aerobik – taniec i gimnastyka”, „Ćwicz i tańcz z Olgą” oraz „Olga proponuje” (w sumie nakręcono 72 programy). Pasjonatka tańca i form gimnastyczno-tanecznych. Poza podstawową pracą na AWF, począwszy od 2000 r., prowadzi „terapię tańcem i ruchem” z seniorami. Zapoczątkowała ją na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (zajmowała się tym 13 lat), a od 2006 r. aż do teraz kontynuuje ją w Domu Kultury „Orle Gniazdo”.

Laureatem nagrody „Najlepszy Przyjaciel Seniorów” może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, a także pojedyncze osoby lub grupy osób, jak również poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Pani Olgo, w imieniu całej społeczności spółdzielczej, serdecznie Pani gratulujemy, jesteśmy dumni, że taka osobowość rozsławia działalność kulturalną Spółdzielni.

Foto: Senioralni