30 września br. w Warszawie odbyło się wręczenia nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka organizowanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP podczas Centralnych Uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2016”. Decyzją członków Kapituły SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu została nominowana w kategorii Całokształt działania spółdzielni. W jej imieniu nagrodę odebrał Prezes Zarządu – Tadeusz Stachowski.

Organizatorzy w następujący sposób określili zasady Konkursu – Przedmiotem Konkursu są osiągnięcia spółdzielni mieszkaniowych, ich działalność na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin oraz społeczności lokalnych w których funkcjonują. Konkurs ma na celu pokazanie i zaprezentowanie tych spółdzielni mieszkaniowych, które w sposób istotny i pozytywny wyróżniają się w swojej działalności prowadzonej na rzecz członków spółdzielni. Zadaniem konkursu jest wyłonienie i wskazanie obszarów działania spółdzielni mieszkaniowych godnych naśladowania i  propagowania,  popularyzację ich osiągnięć jako liczących się uczestników życia społeczno-gospodarczego oraz istotnych podmiotów prowadzących różnorodną działalność na rzecz środowiska lokalnego, w którym funkcjonują.

Nagroda dla SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w I Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka przyznana za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowaniu pozytywnego wizerunku spółdzielni mieszkaniowej to ważne wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna mobilizacja do prężnego działania na rzecz członków i mieszkańców „Osiedla Młodych”.

nagroda jajszczyka