Rozmowa z Kierownik Osiedla Tysiąclecia – Agnieszką Terka

– W lutym mija rok, od objęcia przez Panią stanowiska Kierownika Osiedla. Jak mogłaby Pani podsumować ten czas? Co oceniłaby Pani pozytywnie, a co okazało się problematyczne?

Przede wszystkim pragnę podziękować moim współpracownikom, którzy przez ten rok wspierali mnie i dzielili się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie ukrywam, że pierwszy rok pracy w Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia był dla mnie rokiem trudnym, pełnym mniejszych i większych wyzwań (zmiana firmy wywożącej śmieci, docieplenia budynków, zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego, a nawet zmierzenie się ze skutkami wichur i ulewnych deszczy), ale też rokiem który można uznać za udany, ponieważ wiele spraw ważnych dla mieszkańców udało się zrealizować. Udało się dość sprawnie ocieplić ,,szesnastki”, czy też kontynuować prace remontowe na osiedlu. Te 12 miesięcy pozwoliło mi się zorientować jak funkcjonuje osiedle, jakie są tematy na bieżąco do rozwiązywania. Przy tej okazji dziękuję także mieszkańcom za współpracę i zainteresowanie sprawami osiedla. Mam nadzieję, że będziemy mogli wraz ze współpracownikami sprostać oczekiwaniom, biorąc m.in. pod uwagę możliwości finansowe osiedla.

– No właśnie, mieszkania na Tysiąclecia na rynku wtórnym cieszą się sporym zainteresowaniem. Jakie są plusy mieszkania na Tysiąclecia?

Do plusów można z pewnością zaliczyć lokalizację osiedla. Do ścisłego centrum miasta można stąd dojechać komunikacją miejską w niespełna 10 minut. Kolejnym plusem jest to, że osiedle jest kameralne, otoczone zielenią, położone w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego „Traszki ratajskie”, lasku oddzielającego nas od ul. Baraniaka, a dalej terenów rekreacyjnych nad jeziorem Malta. Osoby tutaj mieszkające mają możliwość skorzystania z bogatej oferty Domu Kultury „Jubilat” oraz infrastruktury osiedlowej tj. kilku placów zabaw, dwóch siłowni zewnętrznych, boisk do siatkówki plażowej, mogą pograć w tenisa stołowego, czy w koszykówkę.

– Co jest obecnie problemem na osiedlu?

Powszechnym problemem, także i na naszym osiedlu jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Kolejna sprawa to przebywanie osób bezdomnych na klatkach schodowych lub tuż przy budynku pod balkonami oraz w altankach śmietnikowych. Z tego względu, w celu zapewnienia porządku Kierownictwo Osiedla zleciło ochronę budynków w okresie zimowym.

Problemem zgłaszanym przez mieszkańców jest także nie wywiązywanie się przez niektórych z obowiązku sprzątania części wspólnych na klatkach schodowych, zgodnie z przyjętym w regulaminie zakresem i harmonogramem. Zdarza się również, że przez okna i z balkonów mieszkańcy wyrzucają śmieci m.in chusteczki, resztki jedzenia, niedopałki papierosów. Trudno też niektórych przekonać aby zrezygnowali z dokarmiania ptaków w pobliżu budynków. Niestety ptaki zanieczyszczają parapety i elewacje budynków.

– Które miejsca są charakterystyczne, interesujące i szczególnie lubiane przez mieszkańców?

Wydaje mi się, że takim charakterystycznym miejscem dla naszego osiedla jest Pawilon Jubilat. Mieści się tam Dom Kultury JUBILAT oraz liczne lokale handlowo-usługowe. Właśnie tam obok poczty, apteki czy sklepu spożywczego znajduje się m.in. klinika weterynaryjna MY PET, oddział szkoły baletowej, czy szkoła języków obcych. Na pobliskim skwerze można w aktywny sposób spędzić wolny czas. Znajduje się tam siłownia zewnętrzna oraz bogato wyposażony plac zabaw. Mieszkańcy lubią to miejsce, także ze względu na cień pobliskich brzóz i nowo zasadzonych dębów. Popularnością wśród starszych mieszkańców naszego Osiedla cieszy się także aleja kasztanowa zlokalizowana naprzeciwko wieżowców 71 i 72.

– Członków spółdzielni reprezentuje Rada Osiedla. Na czym polega i jak przebiega współpraca Kierownictwa z Radą?

Członkowie Rady Osiedla wybierani są przez mieszkańców raz na trzy lata. Najbliższe wybory do Rad Osiedli odbędą się 4 kwietnia br. Współpraca Kierownictwa Osiedla z Radą Osiedla Tysiąclecia układa się bardzo dobrze. Członkowie Rady mocno angażują się w działalność na rzecz osiedla. Na bieżąco pomagają w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych im przez mieszkańców. Dzięki wspólnym inicjatywom Kierownictwa i Rady nasze Osiedle staje się jeszcze bardziej funkcjonalne, estetyczne i bezpieczne. Chodzi tu na przykład o decyzje w sprawach dotyczących rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej, remontów chodników, rewitalizacji zieleni, czy zlecenia ochrony budynków w okresie zimowym. W ostatnim okresie Radni osiedlowi wykazali szczególnie duże zaangażowanie. Mam tu na myśli zebranie wśród mieszkańców 872 podpisów sprzeciwu w sprawie planowanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania dla działek położonych w rejonie ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo. W wyniku podjętych działań dla tego rejonu opracowywany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który ma na celu ochronę terenów zielonych przed próbą ich przeznaczenia pod zabudowę wielorodzinną i usługową.

– Na terenie osiedli działają również samorządy pomocnicze miasta Poznania. W jaki sposób działalność tych Rad może być pomocna dla Kierownictwa Osiedla?

W ciągu ostatnich lat w ramach współpracy z Radą Osiedla Chartowo – organem samorządu pomocniczego miasta Poznania, Kierownictwo Osiedla otrzymało dofinansowanie do budowy boiska do piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Rada Osiedla Chartowo podjęła również działania mające na celu zabezpieczenie terenów użytku ekologicznego „Traszki ratajskie” przed rozjeżdżaniem przez samochody. Mamy nadzieję, że również w kolejnych latach Rada Osiedla Chartowo wesprze finansowo działania na rzecz mieszkańców Osiedla Tysiąclecia.

O remontach na os.Tysiąclecia rozmawiamy z Z-cą Kierownika Osiedla Tysiąclecia, -Kierownikiem ds.Technicznych – Antonim Pacholczykiem

– Czym kierujecie się Państwo planując remonty na dany rok?

Kierownictwo Osiedla planując remonty na dany rok ocenia stan zasobów mieszkaniowych. Konieczne jest to by zapewnić jak najmniejszą awaryjność, a także by polepszyć wygląd budynków oraz otaczających ich terenów. Kierujemy się również zaleceniami wskazanymi w protokołach obowiązkowych przeglądów budynków oraz uzasadnionymi wnioskami mieszkańców i Rady Osiedla.

– Jakie remonty były prowadzone w poprzednim roku na terenie osiedla?

W ubiegłym roku najważniejszymi pracami prowadzonymi na osiedlu Tysiąclecia były docieplenia wysokich budynków. Oprócz tego Kierownictwo Osiedla kontynuowało wymianę nawierzchni chodników i dróg. Na osiedlu sukcesywnie przeprowadzano także wymianę okien i dźwigów oraz remontowano balkony. Ponadto w 2015 roku w piwnicach budynku nr 3-14 rozpoczęła się wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej. Wymalowane zostały klatki w budynku 16-25. Wspólnie z Radą Osiedla Chartowo uzupełniono o nowe urządzenia, plac zabaw przy budynku 48-49.

– Jakie są plany remontowe na ten rok i jeśli już wiadomo na lata kolejne?

W kolejnych latach będzie kontynuowana wymiana okien, dźwigów, kanalizacji sanitarnej oraz będą przeprowadzane remonty balkonów. W dalszym ciągu będzie wymieniana nawierzchnia dróg i chodników. W roku 2016 zamierzamy stworzyć miejsce do zabawy dla najmłodszych mieszkańców naszego Osiedla i zmodernizować plac zabaw przy desce (budynek 3-14) na wysokości nr 7. Ponadto w 2016 roku nastąpi wymiana wodomierzy we wszystkich budynkach na osiedlu (poza budynkiem 3-14).

– Jaki może być wpływ mieszkańców na zakres prac, czy mieszkańcy mogą coś proponować w zakresie remontów?

Oczywiście, mieszkańcy mogą składać propozycje, jednak to Kierownictwo Osiedla jest odpowiedzialne za stan techniczny budynków oraz infrastruktury i gospodaruje środkami finansowymi poszczególnych nieruchomości budynkowych. W związku z tym Kierownictwo w porozumieniu z Radą Osiedla planuje, które prace w danym roku mogą zostać zrealizowane. Ponieważ zakres prac nie może przekraczać funduszu remontowego w danej nieruchomości nie zawsze postulaty mieszkańców mogą być w pełni zrealizowane.

– Jaki jest zakres pomocy Kierownictwa Osiedla podczas prowadzonych remontów przez mieszkańców?

Na wniosek mieszkańców odbywa się wymiana okien. Po zakwalifikowaniu okna do wymiany na dany rok, jest ono ujmowane w planach remontowych. Również takie same zasady obowiązują, gdy mieszkańcy sami wymieniają okna. Otrzymują wtedy zwrot kosztów zgodnie z cenami uzyskanymi w przetargu na dany rok. Na wymianę grzejników mieszkańcy uzyskują zgodę wraz z określeniem warunków wymiany i parametrów grzewczych.

– Na czym polega pomoc Kierownictwa Osiedla podczas awarii czy usterek w mieszkaniach? W jakich sprawach technicznych można zgłosić się do Spółdzielni?

Zgodnie z regulaminem większość napraw w mieszkaniu należy do obowiązków mieszkańców. Jednak reagujemy na każde zgłoszenie o awarii centralnego ogrzewania czy np. braku energii elektrycznej. Jako administracja nie świadczymy usług, ale też nie pozostajemy obojętni w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłych sytuacjach.