Za oknem już jesień, a remonty nadal trwają, Kierownictwa Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu mają nadzieję, że pogoda okaże się łaskawa i pozwoli zrealizować je z sukcesem. Poniżej przedstawimy kilka z nich.

Na os. Piastowskim trwa obecnie remont ul. Szczytnickiej. Polega on na wymianie nawierzchni jezdni. Na tzw. pierwszej desce, nr 18-24 rozstawiane są rusztowania, związane jest to z termomodernizacją ściany szczytowej (wejście nr 24). Ekipy remontowe będą odpowiedzialne za zdjęcie metalowej płyty, oczyszczenie ściany i nałożenie nowej warstwy dociepleniowej. Dodatkowo niebawem rozpocznie się także remont wyjść dachowych znajdujących się na dachu tego budynku.

Na terenie Kierownictwa Osiedla Lecha i Czecha trwa remont balkonów w budynku na os. Czecha 49-58 polegający na wymianie posadzek balkonowych oraz osłon. Ponadto Kierownictwo informuje, że w tym roku zamierza także wymienić nawierzchnię asfaltową na nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od budynku na os. Lecha 17 do tamtejszego kościoła. Wymianie ulegną również drzwi wejściowe do budynków na os. Lecha 15-20 i 122-27.

Na os. Stare Żegrze prowadzone są prace dociepleniowe 2-óch budynków: nr 161-166 i 180-185. Po ich zakończeniu przed wspomnianymi blokami nastąpi wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową. W budynkach nr 40-42, 49-51, 68-21, 72-75102-105, 106-108 na os. Stare Żegrze i nr 9-11, 12-17 na os. Polan malowane są klatki schodowe.

Remonty związane z wymianą wind trwają na os. Orła Białego 14, 19, 20, 27, 47, 48, 106. W październiku i listopadzie Kierownictwo Osiedla zamierza przeprowadzić prace malarskie klatek schodowych oraz piwnic w budynku nr 106-119. Jednak najbardziej interesującym z estetycznego punktu widzenia jest remont tzw. Snaka (nr 47-71), kolejne partie ściany budynku pokrywa biel, szarość oraz zieleń.