OŚWIADCZENIE SM „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU WS. WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM NA OS. LECHA 43

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu oświadcza, że umowa z najemcą lokalu (200,3 m kw.), w którym działalność prowadzi Klub „Kohorta” została rozwiązana 17 stycznia 2019 r. z uwagi na stan techniczny pawilonu handlowo-usługowego na os. Lecha 43. Decyzja ta została podjęta na podstawie przeprowadzonej w 2018 r. specjalistycznej ekspertyzy w zakresie wykonania pomiarów wibracji oraz wskazania rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu zredukowanie niekorzystnego oddziaływania drgań wywoływanych przez uczestników zajęć w Klubie „Kohorta”. Przedmiotowa ekspertyza wykazała, że stropy budynku wymagają bardzo dużego obciążenia materiałami wygłuszającymi, co ze względów wytrzymałościowych oraz na bezpieczeństwo konstrukcji budynku nie może zostać wykonane.

Działalność Klubu „Kohorta” na przestrzeni kilku lat, podczas których lokal był wynajmowany, znacznie się rozwinęła. Stawienia znaku równości między prowadzeniem rekreacji ruchowej oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a ciężkich treningów dynamicznych dorosłych mężczyzn jest niefortunne, a wyłącznie o tych pierwszych była informowana Spółdzielnia w korespondencji z najemcą. Należy szczególnie podkreślić, że drgania przenoszone są na strukturę budynku, czyli strop, podczas wspomnianych powyżej treningów dynamicznych prowadzonych w Klubie „Kohorta” – m. in. podczas dynamicznego biegu, rzutów, padów itp. Właśnie wtedy dochodzi do znacznego wzbudzenia konstrukcji w drgania, co wpływa na nią bardzo negatywnie.

Po wypowiedzeniu umowy najmu do Zarządu Spółdzielni wpłynęło wiele pozytywnych opinii na temat działalności Klubu „Kohorta” od innych najemców pawilonu handlowo-usługowego na os. Lecha 43. Jednak od 2014 r. systematycznie wpływały także skargi od najemcy lokalu znajdującego się bezpośrednio pod lokalem użytkowym wynajmowanym przez Klub „Kohorta”. Najemca ten wskazywał problem drgań przenoszonych przez strop z lokalu Klubu „Kohorta”. Klub „Kohorta” przeprowadził pewne prace remontowe, jednak miały one na celu wygłuszenie hałasu. Należy bowiem odróżnić hałas od drgań, bo to te drugie stanowią zagrożenie dla konstrukcji budynku, co wykazała również powyżej wspomniana ekspertyza.

Spółdzielnia bardzo docenia i szanuje działalność oraz osiągnięcia Klubu „Kohorta” w Poznaniu, regionie oraz w całym kraju, jednak względy techniczne w tym przypadku są silniejszym argumentem za podjęciem decyzji o wypowiedzeniu przedmiotowej umowy. Spółdzielnia jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w postaci wynajmu lokali użytkowych ponosi odpowiedzialność za stan techniczny budynków i mając na względzie przede wszystkich bezpieczeństwo najemców oraz użytkowników nie może dopuścić do wystąpienia sytuacji im zagrażających.

Obecnie została wypowiedziana tylko jedna umowa najmu z Klubem „Kohorta” (jest jeszcze jedna na lokal o pow. 272,7 m kw.). Zarząd Spółdzielni nie zamierzał bowiem wypowiadać najemcy obu lokali w tym samym momencie, aby ten miał możliwość i czas na znalezienie lokalu w innej lokalizacji. Ponadto od dłuższego czasu podczas rozmów prowadzonych na linii Zarząd Spółdzielni – Klub „Kohorta”, Zarząd Spółdzielni wyraźnie sygnalizował, aby Klub „Kohorta” wziął pod uwagę wynajęcie lokalu w innej lokalizacji, z uwagi na swoją działalność, która niekorzystanie wpływa na konstrukcję budynku.

W związku z podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu, 11 lutego 2019 r. Spółdzielnia zaproponowała najemcy wynajęcie innego lokalu o podobnej powierzchni zlokalizowanego w zasobach Spółdzielni w celu zaspokojenia potrzeby lokalowej najemcy.

Zarząd
SM „Osiedle Młodych”
w Poznaniu