W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, mającymi charakter pomówień, dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości związanych z budową ekranu akustycznego na osiedlu Polan w Poznaniu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowanie im zaprzecza i oświadcza co następuje:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, mając na uwadze zastrzeżenia mieszkańców dotyczące funkcjonowania samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na os. Polan 54 u zbiegu ulic Inflanckiej i Pawiej, wynikające z uciążliwości akustycznej związanej z jej działalnością, po przeprowadzeniu spotkania z mieszkańcami osiedla Polan w listopadzie 2022 roku oraz zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w dniach 20-21 grudnia 2022 roku, podjął decyzję o budowie ekranu akustycznego. Decyzja o budowie została podjęta po przeprowadzeniu procedury mającej na celu określenie poziomu hałasu oraz uciążliwości dla mieszkańców osiedla. W przeprowadzonych badaniach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie stwierdził przekroczeń norm hałasu. Pomimo to, w związku z powtarzającymi się zgłoszeniami, wykonano analizę akustyczną, w której zostały zaproponowane najlepsze rozwiązania techniczne, mające na celu podniesienie komfortu akustycznego dla mieszkańców osiedla Polan.

Zaplanowane przez Zarząd Spółdzielni i zaakceptowane przez mieszkańców osiedla Polan rozwiązanie, w postaci budowy ekranu akustycznego, zostanie zrealizowane przez wyspecjalizowaną firmę, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Prace budowlane zostaną podjęte pod koniec kwietnia 2023 roku i mają się zakończyć do połowy czerwca 2023 roku.

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, Zarząd Spółdzielni wyraźnie zaprzecza jakoby koszt wykonania ekranu wynosił 600 000 zł. W rzeczywistości to kwota trzykrotnie niższa – około 180 000 zł. Ponadto wbrew doniesieniom, wszelkie koszty tej budowy zostaną pokryte z działalności gospodarczej Spółdzielni, w tym w szczególności z wpływów jakie przynosi dzierżawa terenu pod myjnię. Mieszkańcy Spółdzielni, w związku z budową ekranu akustycznego, który ma poprawić komfort zamieszkiwania na osiedlu Polan, nie poniosą żadnych kosztów.

Zarząd Spółdzielni z dużym zaskoczeniem przyjął informację o stawianych Zarządowi bezzasadnych zarzutach, w sytuacji, gdy podejmuje działania na rzecz mieszkańców i przyczynia się do realizacji ich wniosków i postulatów.

Na tej podstawie Zarząd zwraca się do osób, które szerzą nieprawdziwe informacje o zaprzestanie tych działań oraz o niewprowadzanie w błąd mieszkańców naszej Spółdzielni.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu