W związku z pandemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 2 czerwca 2020 r.:

  1. W siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu w godzinach urzędowania obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii będą działać Punkty Obsługi Mieszkańców. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. Punkty oraz skrzynki podawcze ustawione przy wejściach do jednostek Spółdzielni będą jedynymi miejscami służącymi do pozostawiania korespondencji. Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów (Patrz pkt. 4).
  2. Obsługa mieszkańców i klientów prowadzona będzie telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.
  3. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i ogólnodostępne boiska sportowe zostaną otwarte.
  4. Kasy w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządzie zostaną otwarte wyłącznie w dniach 8-10 i 15-16 czerwca br. Po upływie ww. terminu wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni przypomina, że:

  1. Gospodarze domów zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) i na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję klamek drzwi wejściowych budynków mieszkalnych, przycisków domofonowych oraz przycisków w windach.
  2. Korespondencja dostarczana dotychczas do mieszkań przez gospodarzy domów, obecnie jest doręczana do euroskrzynek na listy.
  3. Prace remontowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w mieszkaniach zostały wstrzymane. Wykonywane są wyłącznie prace niezbędne i awaryjne.