Kierownictwo Osiedla Piastowskiego


os. Piastowskie 63
61-156 Poznań
tel. 61 877-54-41
e-mail: piastowskie@osiedlemlodych.pl, poligrod@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy Kierownictwa Osiedla:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61 877-54-42, 61 879-90-99

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  12.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 13.00

Pokój nr 3


Dział Techniczny

tel. 61 877-02-58 (Pokój nr 1) – zgłaszanie usterek,
61 877-02-44
(Pokój nr 15) – wymiana stolarki okiennej, domofony, odbiory techniczne

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

 


Sekretariat

tel. 61 877-54-41
fax 61 877-57-43

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 10


Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedla – Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni: Aneta Gracz

tel. 61 222-38-56

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 15.00 – 17.00
 • środa: 9.00 – 11.00

Pokój nr 12


Z-ca Kierownika Osiedla /
Kierownik Techniczny

Z-ca Kierownika Osiedla / Kierownik Działu Technicznego: Adam Kostecki

tel. 61 222-38-55

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • czwartek: 13.00 – 17.00

Pokój nr 11


Dział Opłat i Rozliczeń („czynsz”)

tel. 61 879-95-09

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 12.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 13.00

Pokój nr 2


Kasa w Kierownictwie Osiedla

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców
(od 10. do 17. dnia miesiąca):

 • poniedziałek: 10.00 – 14.00
 • wtorek: 9.00 – 12.00
 • środa: 9.00 – 13.00
 • czwartek: 9.00 – 14.00
 • piątek: 9.00 – 12.00

Lokale użytkowe

tel. 61 222 38 59

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, wtorek, środa: 7.00 – 15.00
 • czwartek: 7.00 – 17.00
 • piątek: 7.00 – 13.00

Pokój nr 5


Księgowość

tel. 61 222-38-61

Pokój nr 6, 7 i 8


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 877-54-41

Pokój nr 4


Radca Prawny

tel. 61 222-38-54

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 15.00 – 17.00

Pokój nr 14


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego (os. Piastowskie 63, pokój nr 4) w ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15 e-mail: pogtech@osiedlemlodych.pl
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: od 7.00 – 15.00 tel. 61 87-588-34, 502-780-405, po 15.00 tel. 61 879-63-10, 501-437-310

Dzielnicowy Policji:
dla os. Piastowskiego 1-39: post. Krzysztof Majewski, tel. 519-064-617
dla os. Piastowskiego 40 – do ul. Hetmańskiej: post. Arkadiusz Korcz, tel. 519-064-599
tel. 61 841-54-13
dla ul. św. Rocha 2ac, 4ac, 6ac, ul. Kórnickiej 26ac: post. Małgorzata Detko, tel. 786-936-029

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.