Skład Rady Osiedla Piastowskiego na kadencję 2022-2025

 1. Jan Nowaczyński – Przewodniczący Rady Osiedla
 2. Elżbieta Dubieniecka – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
 3. Teresa Kubica – Tomaszewska – Sekretarz Rady Osiedla
 4. Robert Rydlewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Piotr Stępczak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 6. Regina Dobrowlańska
 7. Beata Gałyńska
 8. Jarosław Jałoszyński
 9. Mariusz Jazienicki
 10. Wiesława Kaczor
 11. Maciej Maćkowiak
 12. Wanda Majchrzak
 13. Maria Michałowska
 14. Mateusz Siatkowski
 15. Jarosław Sroczyński

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego (os. Piastowskie 63, pokój nr 4) w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.