Skład Rady Osiedla Piastowskiego na kadencję 2019-2022

 1. Jan Nowaczyński – Przewodniczący Rady Osiedla
 2. Jarosław Jałoszyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
 3. Wanda Majchrzak – Sekretarz Rady Osiedla
 4. Robert Rydlewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Piotr Stępczak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 6. Regina Dobrowlańska
 7. Elżbieta Dubieniecka
 8. Wiesława Dziembowska
 9. Beata Gałyńska
 10. Mariusz Jazienicki
 11. Teresa Kubicka-Tomaszewska
 12. Maciej Maćkowiak
 13. Maria Michałowska
 14. Miron Perliński
 15. Jarosław Sroczyński

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego (os. Piastowskie 63, pokój nr 4) w ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00.