Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu interaktywnej Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Cieszymy się, że jako SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu mogliśmy współpracować przy realizacji tego projektu, mającego na celu realizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających praktyczną naukę prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia pożarowego.