Przedstawiamy plan remontów 2019 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego:

 • remont balkonów wraz z wymianą osłon balustrad – os. Piastowskie 36 (1 pion), 40 (2 piony) i 115 (2 piony);
 • wymiana podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączami – os. Piastowskie 2-4, 14-15, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 66-67, 68-69, 70-71, 72-73, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114 oraz ul. św. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c i ul. Kórnickiej 26a-c;
 • wymiana instalacji kanalizacji deszczowej – os. Piastowskie 20 (1 pion), 36 (1 pion), 40 (4 piony), 56 (1 pion), 99 (1 pion) i 115 (4 piony);
 • wymiana oświetlenia na ledowe w piwnicach – os. Piastowskie 18-24, 40, 56-62, 97-103 i 115;
 • wymiana drzwi do piwnic na przeciwpożarowe – os. Piastowskie 2-35, 43-73, 82-114;
 • montaż nasad kominowych typu turbowent na wybranych kominach – os. Piastowskie 2-35, 43-73, 82-114;
 • wymiana stolarki okiennej w piwnicach – os. Piastowskie 18-24;
 • budowa altan śmietnikowych przy budynkach – os. Piastowskie 18-24, 56-62, 97-103;
 • wymiana okien w lokalach mieszkalnych według złożonych wniosków – os. Piastowskie 2-114, ul. św. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c i ul. Kórnicka 26a-c;
 • wymiana małego dźwigu – os. Piastowskie 24, 62 i 102;
 • legalizacja wodomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych – os. Piastowskie 5-7, 23-24, 32-33, 52-54, 61-62, 68-69, 85-87, 102-103, 109-110;
 • budowa nowych miejsc postojowych w okolicy budynku nr 56-62 i 40;
 • wymiana opaski wokół budynków – 28-29, 30-31, 32-33, 66-67, 68-69, 70-71
 • wymiana nawierzchni ulicy i miejsc postojowych w okolicy budynku nr 36;
 • wymiana nawierzchni miejsc postojowych w okolicy budynku nr 97 (w pobliżu kościoła).

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych:

Osiedle Jagiellońskie:

 • podniesienie balustrad balkonowych – os. Jagiellońskie 5-6;
 • wymiana instalacji gazowej – os. Jagiellońskie 5-6, 7-8, 42-48;
 • przeróbka zasilania klap oddymiających – os. Jagiellońskie 1-2, 3-4;
 • wymiana instalacji wodociągowej – os. Jagiellońskie 5-6, 7-8, 42-48;
 • wymiana poziomów z.w. i c.w. – os. Jagiellońskie 3-4;
 • modernizacja instalacji domofonowej – os. Jagiellońskim 19-20, 21-22, 23-26;
 • kontynuacja remontów nawierzchni chodników i modernizacji zieleni;
 • czyszczenie i malowanie elewacji na Os. Jagiellońskim 62-66, 67-73,
 • wymiana pionów kanalizacyjnych na Os. Jagiellońskim 42-48.

Osiedle Oświecenia:

 • malowanie klatek schodowych – os. Oświecenia 62/63;
 • czyszczenie i malowanie elewacji os. Oświecenia 98-103 (strona wschodnia);
 • wymiana podsufitki – os. Oświecenia 62/63;
 • podniesienie balustrad balkonowych – os. Oświecenia 14-19;
 • modernizacja instalacji elektrycznej – os. Oświecenia 62/63;
 • modernizacja dźwigów – os. Oświecenia 27/28;
 • wymiana wentylatorów dachowych – os. Oświecenia 27/28, 57/58, 62/63;
 • montaż pochwytów na balustradach klatek schodowych – os. Oświecenia 62/63;
 • wymiana instalacji gazowej, wodociągowej i pionów kanalizacyjnych – os. Oświecenia 29-34,
 • kontynuacja remontów nawierzchni chodników oraz modernizacji zieleni;
 • wymiana nawierzchni i poszerzenie chodnika na os. Oświecenia do przejścia pod estakadą katowicką.

Osiedle Powstań Narodowych:

 • malowanie klatek schodowych – os. Powstań Narodowych 56-61;
 • podniesienie balustrad balkonowych – os. Powstań Narodowych 15-21;
 • modernizacja instalacji elektrycznej – os. Powstań Narodowych 56-61;
 • wymiana instalacji gazowej, wodociągowej i pionów kanalizacyjnych – os. Powstań Narodowych 15-21;
 • montaż pochwytów na balustradach klatek schodowych – os. Powstań Narodowych 56-61;
 • modernizacja dźwigu – os. Powstań Narodowych 32;
 • remont instalacji domofonowej – os. Powstań Narodowych 31, 32;
 • kontynuacja remontów nawierzchni chodników oraz modernizacji zieleni;
 • budowa chodnika między os. Powstań Narodowych a pasażem na os. Jagiellońskim – etap 1.

Kierownictwo Osiedla Pomet:

 • budowa chodnika z funkcją drogi przeciwpożarowej -ul. Krańcowa 52, 54;
 • malowanie klatek schodowych i korytarzy – ul. Krańcowa 50;
 • montaż instalacji domofonowej ­- ul. Krańcowa 48;
 • remonty balkonów na podstawie oceny technicznej;
 • remonty chodników;
 • remont opasek budynków – ul. Warszawska 75-79, 87-91;
 • remont drogi przed budynkiem – ul. Konarskiego 28-34;
 • montaż turbowentów na kominach wentylacyjnych ­- ul. Nadolnik 2-3;
 • remont opaski budynku, modernizacja automatyki poziomu c.o. – ul. Darzyborska 1-7;
 • zagospodarowanie terenu przy nowej drodze przeciwpożarowej – ul. Krańcowa 54;
 • boisko do piłki nożnej – remont ogrodzenia za bramkami – ul. Krańcowa;
 • remont nawierzchni drogi wyjazdowej z osiedla – ul. Warszawska 75;
 • kontynuacja remontu instalacji kanalizacyjnej – ul. Warszawska 95/95.

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej , Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej: 

Osiedle Armii Krajowej:

 • wymiana instalacji c.o. – os. Armii Krajowej 77-83, 84-88;
 • ocieplenie stropów piwnic – os. Armii Krajowej 43-49, 50-56;
 • wymiana wodomierzy – os. Armii Krajowej 1-3, 4-10, 11-17, 18-24, 25-30, 36-42, 43-49, 50-56, 57-62, 63-69, 70-76, 77-83, 84-88, 89-94;
 • odwodnienie liniowe piwnic – os. Armii Krajowej 98;
 • wykonania zasilania elektrycznego zestawów hydrantowych – os. Armii Krajowej 95, 98, 102, 105.

Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej:

 • wymiana instalacji c.o. – os. Bohaterów II W. Światowej 9-15, 39-45;
 • malowanie klatek schodowych – os. Bohaterów II W. Światowej 60-66;
 • wymiana wodomierzy – os. Bohaterów II W. Światowej 2-8, 16-22, 23-28, 39-45, 46-52, 53-59, 60-66, 67-73, 74-80;
 • wymiana rury spustowej wewnętrznej kanalizacji deszczowej – os. Bohaterów II W. Światowej 32;
 • remont nawierzchni chodnika od ul. Kruczej do pawilonów na os. Bohaterów II W. Światowej 33.

Osiedle Rzeczypospolitej:

 • wymiana instalacji c.o. – os. Rzeczypospolitej 86-92, 93-99;
 • docieplenie szczytów i malowanie elewacji z podwyższeniem balustrad balkonowych – os. Rzeczypospolitej 71-76;
 • ocieplenie stropów piwnic – os. Rzeczypospolitej 21-27, 28-34, 57-63, 71-76;w
 • wymiana wodomierzy – os. Rzeczypospolitej 14, 21-27, 28-34, 35-41, 50-56, 57-63, 64-70, 86-92;
 • odwodnienie liniowe piwnic – os. Rzeczypospolitej 1;
 • budowa dodatkowych miejsc parkingowych – os. Rzeczypospolitej 42.

Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha:

Osiedle Lecha:

 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania – os. Lecha 67-78;
 • malowanie klatek schodowych – os. Lecha 45-56;
 • wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej – os. Lecha 67-78 i 98-109;
 • wymiana zaworów gazowych przy gazomierzach – os. Lecha 15-20,
 • wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe – os. Lecha 45-56,80-89;
 • montaż nasad kominowych typu turbowent;
 • montaż instalacji odgromowej – os. Lecha 15-20;
 • wymiana dwóch dźwigów – os. Lecha 20;
 • wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu – os. Lecha 57-66,67-78,80-89,110-119;
 • wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Lecha (przychodnia).

Osiedle Czecha:

 • montaż nawodnionych pionów przeciwpożarowych instalacji hydrantowej os. Czecha 78;
 • malowanie klatek schodowych – os. Czecha 80-89;
 • wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej – os. Czecha 49-56;
 • montaż nasad kominowych typu turbowent;
 • wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe – os. Czecha 80-89;
 • wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu – os. Czecha 129-139, 114-121 (7 wejść).

Część 2 planu remontów 2019 dla pozostałych osiedli ukaże się w najbliższym czasie.