Na niektórych osiedlach już rozpoczął się sezon remontowy. W związku z tym prezentujemy plan najważniejszych remontów obejmujący wszystkie ratajskie, chartowskie i żegierskie osiedla. Szczegółowe informacje w zakresie poniższych prac remontowych udzielają pracownicy Kierownictw Osiedli.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego:

 1. Odnowienie elewacji cokołu piwnicznego – os. Piastowskie 11-13, 28-29, 30-31, 32-33, 66-67, 68-69, 70-71, 82-84, 85-87, 88-90, 111-112, 113-114
 2. Wymiana opaski wokół budynku – os. Piastowskie 11-13, 82-84, 85-87, 88-90, 111-112, 113-114
 3. Wymiana pionów deszczowych – os. Piastowskie 18-24, 56-62, 97-103
 4. Remont loggii wraz z wymianą osłon balustrad – os. Piastowskie 36 (2 piony), 40 (4 piony)
 5. Montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z dociepleniem kominów wentylacyjnych – os. Piastowskie 2-15, 28-35, 43-54, 66-73, 82-96, 107-114
 6. Remont dachu – ul. św. Rocha 2a-c

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

os. Jagiellońskie:

 1. Remont balkonów – os. Jagiellońskie 12
 2. Podwyższenie balustrad balkonowych – os. Jagiellońskie 21-22
 3. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i cyrkulacyjnej – os. Jagiellońskie 23-26, 67-73 i 74-80
 4. Wymiana wodomierzy i podzielników ciepła – os. Jagiellońskie 1-26, 31-127
 5. Wymiana drzwi do piwnic na ognioodporne – os. Jagiellońskie 31-66
 6. Malowanie elewacji budynku – os. Jagiellońskie 94-98
 7. Remont instalacji domofonowej – os. Jagiellońskie 49-55

os. Oświecenia:

 1. Malowanie klatek schodowych – os. Oświecenia 57
 2. Remont instalacji elektrycznych WLZ – os. Oświecenia 57
 3. Podwyższenie balustrad balkonowych – os. Oświecenia 14-19, 20-25, 29-34
 4. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i cyrkulacyjnej – os. Oświecenia 53-56
 5. Remont instalacji domofonowej – os. Oświecenia 14-19
 6. Docieplenie stropodachów – os. Oświecenia 8-13, 14-19, 20-25, 29-34
 7. Wymiana wodomierzy i podzielników ciepła – os. Oświecenia 2-112

os. Powstań Narodowych:

 1. Wymiana drzwi do piwnic na ognioodporne – os. Powstań Narodowych 3-7, 8-14, 15-21, 22-28, 39-43, 44-49, 50-55, 56-61
 2. Malowanie elewacji budynku – os. Powstań Narodowych 3-7
 3. Podwyższenie balustrad balkonowych – os. Powstań Narodowych 8-14, 44-49
 4. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i cyrkulacyjnej – os. Powstań Narodowych 50-55
 5. Remont instalacji domofonowej – os. Powstań Narodowych 50-55
 6. Wymiana wodomierzy i podzielników ciepła – os. Powstań Narodowych 1-61

Kierownictwo Osiedla Pomet

 1. Wymiana wodomierzy zimnej wody – ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54
 2. Wymiana wyłączników prądowych przeciwpożarowych – ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54
 3. Wymiana drzwi wahadłowych – ul. Krańcowa 52 i 54
 4. Modernizacja głównych tablic elektrycznych – ul. Krańcowa 48, 50
 5. Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody – ul. Warszawska 75-79, 87-91, ul. Darzyborska 1-7
 6. Budowa altany śmietnikowej – ul. Konarskiego 28-34
 7. Remont dachu – ul. Nadolnik 2/3
 8. Remonty balkonów – ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Darzyborska 1-7
 9. Remont elewacji pawilonu przy ul. Warszawskiej 93/95 – etap I obejmuje elewacje: frontową i szczytowe
 10. Naprawa elementów zabawowych na placu zabaw przy ul. Darzyborskiej 1-7

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

os. Armii Krajowej:

 1. Remont balkonów wraz z odmalowaniem elewacji ściana wschodnia budynku – os. Armii Krajowej 102, 105
 2. Docieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem – os. Armii Krajowej 57-62, 63-69, 84-88, 89-94

os. Bohaterów II Wojny Światowej:

 1. Odmalowanie elewacji – os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37
 2. Remont balkonów z odmalowaniem elewacji (ściana południowa) – os. Bohaterów II Wojny Światowej 23-28
 3. Docieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem – os. Bohaterów II Wojny Światowej 39-45, 52-46, 53-59

os. Rzeczypospolitej:

 1. Remont balkonów wraz z odmalowaniem elewacji (ściana wschodnia budynku) – os. Rzeczypospolitej 3, 14
 2. Docieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem – os. Rzeczypospolitej 8-13, 105-110

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha

 1. Montaż nasad kominowych typu turbowent – os. Lecha 45-56, 122-129, os. Czecha wg potrzeb
 2. Kompleksowy remont balkonów – os. Czecha 79
 3. Malowanie klatek schodowych – os. Lecha 15-20, os. Czecha 129-139, 90-96
 4. Wymiana stolarki okiennej według potrzeb – os. Lecha 15-20, 39, 40, 42
 5. Wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe – os. Lecha 67-78, 57-66, os. Czecha 129-139, 90-96
 6. Wymiana zaworów gazowych – os. Lecha 2-13, 42
 7. Wymiana dźwigu – os. Lecha 18, 19, 39, 40, 42, 124, os. Czecha 78
 8. Wymiana wodomierzy – os. Lecha 45-56 , os. Czecha 42-48, 77, 78, 79
 9. Podesty pod stojaki pod rowery i pod ławki wg potrzeb – os. Lecha i os. Czecha
 10. Wymiana wentylatorów – os. Lecha 40, 42, os. Czecha 77, 78
 11. Wymiana oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych na oświetlenie typu LED – os. Czecha 79 i 61-72
 12. Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na przeciwpożarówych – os. Czecha 90-96, 129-139
 13. Wykonanie projektu kompleksowej wymiany balkonów – os. Czecha 79
 14. Wymiana zaworów podpionowych w piwnicy – os. Lecha 39
 15. Wymiana poziomu kanalizacyjnego – os. Lecha 40, 42
 16. Wymiana hydroforni wraz z wymianą nawodnionych pionów p. poż. – os. Lecha 42
 17. Wymiana nawierzchni – os. Czecha 5-10
 18. Remont placów zabaw – os. Czecha 114-128, os. Lecha 80-88

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia

 1. Docieplenie i zmiana kolorystyki budynku – os. Tysiąclecia 45-54
 2. Wymiana dźwigu – os. Tysiąclecia 4
 3. Remont balkonów – os. Tysiąclecia 14
 4. Montaż turbowentów – os. Tysiąclecia 64, 65
 5. Wykonanie opaski wokół budynku – os. Tysiąclecia 45-54
 6. Wymiana zaworów gazowych na poziomach – os. Tysiąclecia 70
 7. Modernizacja hydroforni – os. Tysiąclecia 71
 8. Wymiana kanalizacji sanitarnej w piwnicy – os. Tysiąclecia 72
 9. Modernizacja rozdzielni elektrycznej – O.T. 72
 10. Budowa wiaty śmietnikowej – os. Tysiąclecia 71, 72
 11. Malowanie klatek schodowych – os. Tysiąclecia 33-42
 12. Wymiana okien – zgodnie z przyjętym planem

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan

 1. Czyszczenie i naprawa budek lęgowych na elewacjach budynków po termomodernizacji – os. Polan 1 – 5, 6 – 9, 44 – 46, 47 – 53, os. Stare Żegrze 2 – 5, 6 – 9, 10 – 13, 20 – 22, 33 – 35, 37 – 39, 40 – 42 49 – 51, 68 – 71, 72 – 75, 76 – 79, 161 – 166, 167 – 170, 171 – 174, 176 – 179, 180 – 185
 2. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku – os. Stare Żegrze 29 – 32, 86, 116, 167 – 170
 3. Malowanie części elewacji budynku – os. Stare Żegrze 89 A – D
 4. Montaż zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem – os. Stare Żegrze 2 – 5, 6 – 9, 10 – 13, 68 – 71, 72 – 75, 76 – 79, 85 – 87, 89 A – D, 96 A – D, 111 A – B, 114 A – C,
  115 A – C, 116 – 118, 119 – 120, 122 – 125, 133 – 135, 136 – 141, 151, 187, 188, 189
 5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej służącej do zasilania czytników breloków zbliżeniowych i elektrozaczepów w altanie śmietnikowej (zamknięcie altan śmietnikowych przed osobami postronnymi) – os. Polan 6, os. Stare Żegrze 72, 76, 96, 114
 6. Wymiana zaworów gazowych instalacji pionowej i poziomej – os. Polan 6 – 8, os. Stare Żegrze 161 – 166
 7. Wymiana zaworów w rozdzielaczach c.o. – os. Stare Żegrze 76 – 79, 161 – 166, 167 – 170, 178 – 179
 8. Wymiana ciepłomierzy w węzłach – os. Stare Żegrze 89 A – D, 98 – 101, 114 A – C,
  116 – 118, 122 – 125, 127 – 128, 131 – 132, 136 – 141
 9. Wymiana ciepłomierzy – os. Stare Żegrze 187, 188, 189
 10. Wymiana wodomierzy w węzłach – os. Stare Żegrze 89 A – D, 98 – 101, 114 A – C,
  116 – 118, 122 – 125, 127 – 128, 131 – 132, 136 – 141
 11. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych – os. Polan 1 – 5, 6 – 8, 9 – 11, 12 – 17, os. Stare Żegrze 102 – 105, 106 – 108, 142 – 146, 161 – 166, 167 – 170, 176 – 179, 180 – 185
 12. Wymiana poziomu c.w.u. i z.w.u. w piwnicach – os. Stare Żegrze 3 – 4, 6, 7 – 8
 13. Remont dźwigów – os. Stare Żegrze 11, 79, 169, 173
 14. Wymiana nawierzchni schodów i podestów z wymianą poręczy – os. Polan 9, 10, 11, 18 – 19, 19, 23, 28, 29, 30, 40
 15. Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę pozbrukową – os. Stare Żegrze 29 – 32, 102 – 185
 16. Wykonanie miejsc pod stojaki rowerowe wraz z montażem stojaków – os. Polan (2 nowe miejsca), os. Stare Żegrze (4 nowe miejsca)
 17. Wymiana ogrodzeń ogródków przydomowych – os. Polan 41 – 43, 44 – 46
 18. Remont instalacji domofonowej wraz z wymianą centralek i unifonów – os. Stare Żegrze 59, 60, 66, 67, 122 – 124, 136 – 139, 150, 187, 188, 189

Kierownictwo Osiedla Orła Białego

 1. Remont pokrycia dachu wraz z opierzeniem budynek – os. Orła Białego 30-42
 2. Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą pochwytów poręczy – os. Orła Białego 63-66
 3. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych – os. Orła Białego 47-52
 4. Malowanie kondygnacji parterowych – os. Orła Białego 74, 75, 76, 77
 5. Wykonanie sufitów podwieszanych na p. 16 i A – os. Orła Białego 74
 6. Malowanie maszynowni wymienianych wind – os. Orła Białego 9, 23, 26, 51, 59, 66, 67, 78, 83, 85, 100, 112
 7. Wymiana stolarki okiennej – zakwalifikowane zgłoszenia z osiedla Orła Białego
 8. Wymiana drzwi wejściowych do budynku – os. Orła Białego 4, 44, 50, 54, 59, 62, 67, 86, 98
 9. Wymiana pionów c.o. wraz z grzejnikami na klatce schodowej – os. Orła Białego 64, 65
 10. Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu os. Orła Białego 74
 11. Wymiana instalacji kanalizacyjnej – poziom piwniczny os. Orła Białego 3, 4, 43, 44, 45, 46, 74, 75, 76, 77
 12. Remont kompletny dźwigów – os. Orła Białego 9, 23, 26, 51, 59, 66, 67, 78, 83, 85, 100, 112
 13. Wymiana wodomierzy c.w. i z.w. – os. Orła Białego
 14. Remont chodników przed budynkiem – os. Orła Białego 76, 77
 15. Miejsca postojowe dla rowerów – wybrane lokalizacje
 16. Miejsca na gabaryty przed wybranymi wiatami śmietnikowymi
 17. Modernizacja instalacji domofonowej – os. Orła Białego 30-42
 18. Remont jezdni i chodnika na odcinku od zakrętu przy kościele do zakrętu przy przedszkolu
 19. Znakowanie ulic i parkingów zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu (znaki drogowe, barierki, malowanie) – os. Orła Białego 43, 44, 45, 46, 74, 75, 76 ,77

Kierownictwo Osiedla Rusa

 1. Docieplenie i zmiana kolorystyki budynku – os. Rusa 115-119
 2. Wykonanie zabezpieczeń okien klatek schodowych siatką – os. Rusa 1-10, os. Rusa 11, os. Rusa 121-124
 3. Remont holu – os. Rusa 11, 121-124
 4. Wprowadzenie Projektu Organizacji Ruchu – os. Rusa 11, 12, 13
 5. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach na os. Rusa
 6. Oświetlenie altan śmietnikowych na terenie osiedla (15 sztuk)
 7. Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów c.o. – Rusa 11, 12
 8. Wymiana legalizacyjna wodomierzy – os. Rusa 11, 12, 13
 9. Adaptacja pomieszczeń na rowerowanie – os. Rusa 3, 17, 31, 34, 47, 121
 10. Montaż zewnętrznych stojaków dla rowerów wg wniosków mieszkańców
 11. Remont balkonów – os. Rusa 2-6, 23-30, 49-52
 12. Montaż nasad kominowych tzw. turbowentów – os. Rusa 62-71, 101-114, 121-138
 13. Remont dźwigów – os. Rusa 130, 131, 132, 136
 14. Malowanie elewacji szczytowych i uskoków – os. Rusa 62-71
 15. Remont wiatrołapów – os. Rusa 86-95, Rusa 96-100, Rusa 115-119
 16. Remont rozdzielaczy c.o. – os. Rusa 86-95
 17. Budowa chodnika u szczytu budynku na os. Rusa 86
 18. Budowa parkingu u szczytu budynku na os. Rusa 15
 19. Remont chodnika u szczytu budynku na os. Rusa 86
 20. Przygotowanie opracowania oświetlenia alejek osiedlowych „Tetriprzedeptów”