Plan remontów 2020 na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu – część 2:

Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha:

 • malowanie klatek schodowych – os. Lecha 80-89, 90-97, 98-109;
 • wymiana stolarki okiennej (realizacja zatwierdzonych wniosków z 2019 r.) – os. Lecha i Czecha;
 • wymiana zaworów gazowych – os. Lecha 122-125;
 • wymiana wodomierzy (1950 szt.) – os. Czecha 5-41, 49-58, 80-108 i 129-139;
 • wymiana lamp na klatkach schodowej i korytarzach lokatorskich na LED – os. Lecha 39, 40, 42;
 • remont maszynowni dźwigu – os. Lecha 39;
 • wymiana dźwigu – 1 kabina – os. Lecha 40;
 • wymiana dźwigu z przełożeniem maszynowni do szybu windy – 1 kabina – os. Lecha 42;
 • malowanie wejść (6 szt.) – os. Lecha 15-20;
 • wymiana dźwigu (2 kabiny) z maszynownią – os. Lecha 20.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia:

 • wymiana windy – os. Tysiąclecia 9;
 • modernizacja instalacji elektrycznej – os. Tysiąclecia 8;
 • remont balkonów – os. Tysiąclecia 6, 7, 23, 24;
 • remont balkonów – os. Tysiąclecia 56, 66;
 • wymiana podzielników ciepła na radiowe – os. Tysiąclecia 16-42, 45-66, 70, 71, 72;
 • malowanie korytarzy lokatorskich – os. Tysiąclecia 70 (piętro IX i X);
 • wymiana papy na dachu – os. Tysiąclecia 51-52;
 • wymiana okien i refundacje – zgodnie z listą zgłoszeń.

Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze – Polan:

 • termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku – os. Stare Żegrze 29-32;
 • montaż papy termozgrzewalnej – os. Polan 1 – 5, 6 – 8, os. Stare Żegrze 33 – 35, 37 – 39, 40 – 42, 49 – 51, 68 – 71, 72 – 75;
 • naprawa daszków przed wejściami – os. Stare Żegrze 131 – 132, 133 – 135;
 • naprawa loggii wg zgłoszeń z 2019 r.– os. Polan, os. Stare Żegrze;
 • montaż turbowentów – os. Stare Żegrze 102 – 105;
 • naprawa lub wymiana podestów przed wiatrołapami – os. Stare Żegrze 2 – 5, 6 – 9, 10 – 13, 33 – 35, 40 – 42;
 • naprawa murków przy zjazdach do garaży – os. Stare Żegrze 114 A – C, 115 A – C;
 • naprawa murków i opierzenia – os. Stare Żegrze 122 – 125;
 • naprawa murków oporowych – os. Stare Żegrze 136 – 141;
 • malowanie klatek schodowych – os. Polan 27 – 31, os. Stare Żegrze 23 – 28, 126, 171 – 174, 188, 85;
 • malowanie elewacji budynku – os. Stare Żegrze 89 B – C;
 • malowanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na drogach i parkingach zarządzanych przez Kierownictwo Osiedla – os. Polan 1 – 31, os. Stare Żegrze 2 – 189;
 • montaż oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na drogach i parkingach zarządzanych przez Kierownictwo Osiedla – os. Polan 1 – 31, os. Stare Żegrze 2 – 189;
 • wymiana okien w mieszkaniach wg zgłoszeń z 2019 r. – os. Polan, os. Stare Żegrze;
 • montaż nawietrzaków w oknach piwnicznych – os. Polan 27 – 31, 32 – 34, 35 – 40, os. Stare Żegrze 59 – 62, 63 – 67, 142 – 146;
 • montaż nowej instalacji odgromowej – os. Stare Żegrze 171 – 174;
 • wymiana rozłączników bezpiecznikowych RBK – os. Stare Żegrze 2 – 5, 6 – 9, 10 – 13, 68 – 71, 180 – 185;
 • montaż stojaków na rowery – os. Polan, os. Stare Żegrze;
 • wymiana sieci c.w., z.w. i cyrkulacji – os. Polan 1 – 5 / 6 – 8;
 • wymiana zaworów podpionowych – os. Stare Żegrze 20 – 150;
 • montaż podzielników i głowic – Stare Żegrze 176 – 179, 180 – 185;
 • wymiana zaworów w rozdzielni c.o. – os. Stare Żegrze 180 – 185;
 • wymiana ciepłomierzy – os. Stare Żegrze 95 A – I , 116 – 118, 122 – 125, 126;
 • wymiana zaworów gazowych – os. Stare Żegrze 76 – 79, 171 – 174, 176 – 179;
 • kapitalny remont dźwigów – os. Stare Żegrze 69, 176, 183;
 • wymiana wodomierzy – os. Stare Żegrze 89 A – D, 96 A – D, 98 – 101, 111 A – B;
 • wymiana chodników – os. Polan 24 – 26. 46 – 41, os. Stare Żegrze 10, 29 -32, 49 – 51, 52 – 58, 58, 111 A, 116 – 118, 120;
 • wymiana schodów – os. Stare Żegrze 62;
 • wymiana podestów i chodników – os. Stare Żegrze 115 A – C;
 • wymiana central domofonowych i unifonów – os. Polan 6 – 8, 12, 13, os. Stare Żegrze 20 – 22, 61 – 63, 146 – 149.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego:

 • termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku – os. Orła Białego 4;
 • montaż turbowentów – os. Orła Białego 47 – 71;
 • malowanie klatek – os. Orła Białego 47 – 52;
 • wymiana pochwytów poręczowych na klatkach schodowych – os. Orła Białego 47 – 52;
 • malowanie klatek schodowych – os. Orła Białego 45;
 • malowanie pomieszczeń maszynowni – os. Orła Białego 18, 49, 63, 81, 92, 101, 110, 111;
 • malowanie powierzchni ścian po wymianie okien – os. Orła Białego 46, 74, 75, 76, 77;
 • wymiana sufitów podwieszanych na piętrze A i XVI – os. Orła Białego 45;
 • wymiana stolarki okiennej drewnianej;
 • wymiana drzwi na hollach  – os. Orła Białego 56, 58, 66 ,68,80, 85, 93, 97, 106, 108, szczyt 77;
 • wymiana pionów c.o. – os. Orła Białego 47, 48 (klatki schodowe);
 • wymiana zaworów podpionowych c.w., z.w. – os. Orła Białego 45, 46;
 • modernizacja dźwigów – os. Orła Białego 18 ,63, 81, 92, 101, 110, 111, 75, 76, 77;
 • naprawa chodników przed budynkami – os. Orła Białego 75, 45, 74;
 • wykonanie modernizacji instalacji domofonowej – os. Orła Białego 43, 44, 74, 75, 76, 77;
 • wymiana wodomierzy – os. Orła Białego 74, 75, 78 – 86, 47 – 71;
 • remont balkonów – wymiana posadzek – os. Orła Białego 47 – 71;
 • wymiana i podmurowanie okien – os. Orła Białego 75,76,77.

Kierownictwo Osiedla Rusa:

 • remont w holu głównym oraz na korytarzach parterowych – os. Rusa 12;
 • montaż głowic termostatycznych – os. Rusa 11;
 • wymiana pionów kanalizacyjnych – os. Rusa 13, 121-138
 • remontu balkonów – os. Rusa 1-10, 49-52, 31-34
 • remont w holu oraz na parterze w budynku os. Rusa 1-4;
 • wymiana oświetlenia na LED na klatce schodowej oraz na korytarzach lokatorskich- kontynuacja – os. Rysa 1-10
 • adaptacja pomieszczeń na rowerownie – os. Rusa 1-10
 • wymiana poziomów kanalizacyjnych- os. Rusa 2, 9
 • wymiana pionów kanalizacyjnych – os. Rusa 1-10;
 • wymiana wodomierzy – os. Rusa 1-10;
 • remont schodów zewnętrznych i wejść głównych – os. Rusa 121-134;
 • remont dźwigów- os. Rusa 125, 135;
 • wymiana poziomów kanalizacyjnych – os. Rusa 126, 135;
 • remont wiatrołapów – os. Rusa 15-22, 43-48;
 • montaż nasad kominowych typu „turbowent” – kontynuacja – os. Rusa 15-22, 43-48, 49-52, 23-30, 31-34, 35-42, 62-71, 72-75, 76-85, 86-95, 96-100, 101-114, 115-119;
 • malowanie elewacji balkonowej – os. Rusa 76-85, 72-75, 86-95, os. Rusa 96-100;
 • remont instalacji odgromowej – os. Rusa 72-75, 86-95, 96-100.