Jakie remonty Kierownictwa Osiedli zaplanowały na 2021 rok? W II części zestawienia przyglądamy się najważniejszym pozycjom remontowym osiedli Górnego Tarasu Rataj. Szczegóły można poznać kontaktując się z poszczególnymi Kierownictwami Osiedli.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha:

os. Lecha

 1. Wymiana zaworów gazowych przy gazomierzach – os. Lecha 126-129
 2. Wymiana drzwi wejściowych do piwnic na drzwi przeciwpożarowe oraz drzwi wejściowych do budynków – os. Lecha 2-13, 110-119
 3. Malowanie klatek schodowych w budynkach – os. Lecha 2-13, 110-119
 4. Montaż nasad kominowych typu turbowent (33 szt.) – os. Lecha 2-13
 5. Wymiana pionów WLZ na klatkach schodowych – os. Lecha 110 – 119
 6. Wymiana dźwigów – os. Lecha 18 (2 szt.), 20 (2 szt.), 40 (1 szt.), 42 (1 szt.), 125 (2 szt.)
 7. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych – os. Lecha 2-13, 39, 40,42, 80-89
 8. Montaż układu stabilizacji ciśnienia w instalacji c.o. w węzłach cieplnych – os. Lecha 16, 19
 9. Wymiana rozdzielni elektrycznych – os. Lecha 19, 20

os. Czecha

 1. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych – os. Czecha 5-18, 49-58, 80-89, 90-96, 97-108
 2. Remont balkonów na osiedlu Czecha w budynku 61-72 (4 piony szczytowe)
 3. Wymiana oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych na oświetlenie typu led z czujnikiem zmierzchu i ruchu – os. Czecha 77, 78
 4. Wymiana rozdzielaczy c.o. w podwęzłach (5 szt.) – os. Czecha 61-72
 5. Zmiana zabezpieczenia układu otwartego na układ zamknięty (hermetyzacja instalacji c.o.) – os. Czecha 80-89, 97-108
 6. Wymiana nawierzchni parkingu z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej – os. Czecha 97-108

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia:

 1. Modernizacja instalacji elektrycznej – os. Tysiąclecia 7
 2. Remont korytarzy lokatorskich (po ubiegłorocznej modernizacji instalacji elektrycznej) – os. Tysiąclecia 8
 3. Remont kapitalny dźwigu – os. Tysiąclecia 10
 4. Wymiana papy na dachu – os. Tysiąclecia 53-54
 5. Wymiana legalizacyjna wodomierzy – os. Tysiąclecia 45-54; 63-66, 70, 71, 72, 45-54; 63-66
 6. Remont wiatrołapów (malowanie i układanie płytek na posadzce) – os. Tysiąclecia 33-42
 7. Montaż turbowentów – os. Tysiąclecia 26-29
 8. Wymiana opaski wokół budynku – os. Tysiąclecia 16-25
 9. Wymiana okien i refundacja, zgodnie z listą oczekujących

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan:

os. Stare Żegrze

 1. Remont dachu i daszków loggii przy użyciu papy termozgrzewalnej – os. Stare Żegrze 20 – 22, 6 – 9, 76 – 79, 176 – 179
 2. remont dachu przy użyciu papy termozgrzewalnej – os. Stare Żegrze 151
 3. Wymiana zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji oraz daszków nad wejściami do budynków – os. Stare Żegrze 102 – 105, 106 – 108, 142 – 146, 147 – 150
 4. Oczyszczenie i naprawa budek lęgowych – os. Stare Żegrze 2 – 185
 5. Montaż turbowentów – os. Stare Żegrze 114B, 115B, 124, 125, 111A
 6. Naprawa opaski wokół budynku – os. Stare Żegrze 89 A – D
 7. Zamknięcie altany śmietnikowej wraz z wymianą chipów zbliżeniowych – os. Stare Żegrze 2, 36, 72, 161, 170, 179
 8. Montaż zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem – os. Stare Żegrze 20 – 150
 9. Remont instalacji odgromowej – os. Stare Żegrze 176 – 179
 10. Wymiana okien w mieszkaniach wg zgłoszeń
 11. Remont loggi wg zgłoszeń
 12. Wymiana zaworów w rozdzielaczach c. o. – os. Stare Żegrze 76 – 79
 13. Wymiana podzielników kosztów c.o. – os. Stare Żegrze 176 – 179, 180 – 185
 14. wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych – os. Stare Żegrze 85 – 87, 114 A – C, 115 A – C, 119 – 120
 15. Wykonanie chodnika i schodów z kostki brukowej – os. Stare Żegrze 42 – 48, 23 – 28
 16. Wykonanie wejść do budynków z kostki brukowej – os. Stare Żegrze 85 – 87, 119 – 120
 17. Wymiana central domofonowych i unifonów – os. Stare Żegrze 20 – 150
 18. Malowanie klatek schodowych – os. Stare Żegrze 29 – 32, 98 – 99, 111B, 140, 141, 147 – 150, 189
 19. Malowanie elewacji budynku – os. Stare Żegrze 89 A – D
 20. Wymiana zaworów gazowych w piwnicach – os. Stare Żegrze 167 – 170, 180 – 185
 21. Remont kapitalny dźwigów – os. Stare Żegrze 178, 182, 184
 22. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych – os. Stare Żegrze 2 – 5, 6 – 9, 68 – 71
 23. wymiana zaworów podpionowych z.w., c.w.u. i cyrkulacji – os. Stare Żegrze 122 – 125, 151

os. Polan:

 1. Remont dachu i daszków loggii przy użyciu papy termozgrzewalnej – os. Polan 41 – 43, 44 – 46, 47 – 53
 2. Oczyszczenie i naprawa budek lęgowych – os. Polan 1 – 53
 3. Kompleksowy remont loggii – os. Polan 32 – 34
 4. Zamknięcie altan śmietnikowych wraz z wymianą chipów zbliżeniowych – os. Polan 6, 23, 53
 5. Montaż zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem – os. Polan 1 – 53
 6. Montaż stojaków na rowery – os. Polan 1 – 53
 7. Podniesienie balustrad wraz z wymianą ekranów loggii – os. Polan 32 – 34
 8. Wymiana zaworów w rozdzielaczach c.o. – os. Polan 1 – 53
 9. Wymiana sieci c.w., z.w. i cyrkulacji – os. Polan 27 – 31 / 32 – 34
 10. Wymiana central domofonowych i unifonów – os. Polan 2 – 5, 9 – 11

Kierownictwo Osiedla Orła Białego:

 1. Montaż turbowentów – os. Orła Białego 6 – 28
 2. Malowanie klatek – os. Orła Białego 46, 53 – 62
 3. Malowanie pomieszczeń maszynowni – Orła Białego 21,24,52,55,58,68,80,82,93,114
 4. Wymiana sufitów podwieszanych na piętrze A i 16 – Orła Białego 46
 5. Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych – os. Orła Białego 30-42, 106-119, 89-101
 6. Wymiana stolarki okiennej drewnianej w wybranych mieszkaniach według kolejności zgłoszeń
 7. Wymiana drzwi w klatkach o numerach 4 (3 szt.), 3, 18, 43, 45, 44 (2 szt.), 57, 69, 75, 65, 64,
 8. Wymiana pionów c.o. – os. Orła Białego 60, 61(klatki schodowe)
 9. Wykonanie instalacji hydrantowej – os. Orła Białego 46
 10. Wymiana zaworów podpionowych c.w., z.w. – os. Orła Białego 46
 11. Modernizacja dźwigów – os. Orła Białego 21, 24, 52, 55, 58, 68, 80, 81, 82, 93, 111, 114
 12. Naprawa chodników przed budynkami – os. Orła Białego 46, 53-71, 74
 13. Wykonanie modernizacji inst. domofonowej – os. Orła Białego 47-71, 106 – 119
 14. Remont balkonów (wymiana posadzek) – Orła Białego 47 – 71 w wybranych mieszkaniach
 15. Wymiana wodomierzy – os. Orła Białego 106-119,76,77,30-42

Kierownictwo Osiedla Rusa:

 1. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w kuchniach i łazienkach – os. Rusa 13
 2. Kontynuacja montażu instalacji fotowoltaicznej – os. Rusa 11
 3. Wymiana podzielników kosztów c.o. – os. Rusa 12-13
 4. Wymiana głowic termostatycznych – os. Rusa 11
 5. Remont wnęk balkonowych wraz z posadzką i balustradą – os. Rusa 1-10, 31-34, 43-48
 6. Kontynuacja wymiany poziomów kanalizacji – os. Rusa 1-10, 121-138
 7. Kontynuacja wymiany oświetlenia korytarzy i klatek schodowych na oświetlenie typu LED – os. Rusa 5-10, 86-95, 96-100, 101-114, 115-119
 8. Kontynuacja remontu holi wraz z naprawą posadzki – os. Rusa 5-10
 9. Wymiana 2 dźwigów w wejściach o numerach 127, 129
 10. Kontynuacja instalacji turbowentów – os. Rusa 62-71, 72-75, 76-85, 121-138, 86-95, 96-100, 101-114, 115-119
 11. Remont instalacji odgromowej – os. Rusa 76-85, 115-119
 12. Remont rozdzielaczy c.o. – os. Rusa 62-71, 72-75, 76-85, 86-95, 96-100, 101-114, 115-119
 13. Remont wiatrołapów – os. Rusa 86-95, 96-100
 14. Wprowadzenie projektu organizacji ruchu
 15. Wymiana okien w mieszkaniach wg wniosków z 2020 r.