Wśród budynków, które w 2019 r. poddane zostały pracom dociepleniowym znalazły się: os. Tysiąclecia 26-29, os. Stare Żegrze 20-22, os. Polan 24-26, os. Orla Białego 3 oraz os. Rusa 86-95 i 96-100.

Tegoroczne termomodernizacje prowadzone przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu realizowane były w ramach unijnej inicjatywy Jessica 2  – programu preferencyjnych pożyczek na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Koszty dociepleń zrealizowanych w 2019 r. przedstawiają się następująco:

  • os. Stare Żegrze 20 -22 – 679 476,43 zł
  • os. Polan 24-26 – 650 692,97 zł
  • os. Tysiąclecia 26 – 955 154,54 zł
  • os. Orła Białego – 3 449 968,17 zł
  • os. Rusa 96-100 – 1 136 416,04 zł
  • os. Rusa 86-95 – 2 084 375,32 zł

Pożyczki i kredyty zaciągane na termomodernizację budynków (w tym wspomniana Jessica 2) obciążają fundusz remontowy Spółdzielni, który tworzy się z nadwyżki bilansowej powstałej z działalności gospodarczej Spółdzielni zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Nadwyżka bilansowa pochodzi przede wszystkim z wynajmu lokali użytkowych, pawilonów handlowych i dzierżawy gruntów.