Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie  §777 ust. 28 Statutu ogłasza wyniki głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obradującego w 19 częściach w dniach od 8 maja 2017 roku do 8 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.
Za – 567
Przeciw – 2
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 rok.
Za – 583
Przeciw – 4
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

1.a) Prezes Zarządu – Tadeusz Stachowski;
Za – 575
Przeciw – 5
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

1.b) Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Ewa Budna;
Za – 578
Przeciw – 3
Większością głosów absolutorium zostało udzielone

1.c) Zastępca Prezesa ds. Technicznych – Małgorzata Lejman.
Za – 582
Przeciw – 3
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia prawa własności do nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie: obręb Główna, arkusz 10, działki 142/4 oraz 142/5 położonej przy ul. Nadolnik.
Za – 584
Przeciw – 3
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję
2017-2020.

W wyborach poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1 część Walnego Zgromadzenia – os. Piastowskie obejmująca budynki o numerach: 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36, ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c, ul. Kórnicka 26a-c
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Jałoszyński Jarosław – 185 głosów
 2. Pawłowski Robert – 170 głosów
 3. Stępczak Piotr – 451 głosów


2 część Walnego Zgromadzeni
a – os. Piastowskie obejmująca budynki o numerach: 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Nowaczyński Jan – 685 głosów


3 część Walnego Zgromadzenia
– os. Piastowskie obejmująca budynki o numerach: 82-100, 102, 103, 107-115
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Kopczyńska Anna – 580 głosów
 2. Urbacki Wojciech – 230 głosów


4 część Walnego Zgromadzenia
– os. Jagiellońskie obejmująca budynki o numerach: 1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Chmielowiec Sylwester – 172 głosy
 2. Zastawny Bogdan – 407 głosów
 3. Ziółkowska Walentyna – 267 głosów


5 część Walnego Zgromadzenia
– os. Oświecenia obejmująca budynki o numerach: 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Kind Kazimierz Janusz – 688 głosów


6 część Walnego Zgromadzenia
– os. Powstań Narodowych obejmująca budynki o numerach: 1, 3-28, 31-37, 39-61
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Jenek Zbigniew – 698 głosów


7 część Walnego Zgromadzenia
– os. Pomet obejmująca budynki o numerach: ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Warszawska 75-79, 87-91, ul. Konarskiego 28-34, ul. Nadolnik 2-3, ul. Darzyborska 1-7
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Paprzycka Janina – 438 głosów
 2. Rybak – Wendrowicz Bernadeta – 405 głosów


8 część Walnego Zgromadzenia
– os. Rzeczypospolitej obejmująca budynki o numerach: 1,3, 8-14, 16-41, 45-76, 79-110, lokal użytkowy – os. Rzeczypospolitej 20a
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pluta Włodzimierz – 681 głosów


9 część Walnego Zgromadzenia
– os. Armii Krajowej obejmująca budynki o numerach: 1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149, lokal użytkowy – os. Armii Krajowej 94a
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pająkowski Jakub – 394 głosy
 2. Wawrzynowska Mirosława – 455 głosów


10 część Walnego Zgromadzenia
– os. Bohaterów II Wojny Światowej obejmująca budynki o numerach: 2-28, 31, 32, 34-37, 39-86, lokal użytkowy – os. Bohaterów II Wojny Światowej 37a
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Grzelczyk Janusz – 556 głosów
 2. Klarzyński Zbigniew – 244 głosy


11 część Walnego Zgromadzenia
– os. Lecha obejmująca budynki o numerach: 2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129, lokal użytkowy – os. Lecha 15A
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Brzezińska Aldona – 458 głosów
 2. Łyszczak Jan – 143 głosy
 3. Nowicka Aleksandra – 325 głosy


12 część Walnego Zgromadzenia
– os. Czecha obejmująca budynki o numerach:  5-58, 61-72, 77-108, 114-139
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Hadyniak Janusz – 78 głosy
 2. Krenz Danuta – 56 głosów
 3. Mikołajczak Ewa – 335 głosów
 4. Szymański Henryk – 378 głosów


13 część Walnego Zgromadzenia
– os. Tysiąclecia obejmująca budynki o numerach: 3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72, lokal użytkowy – os. Tysiąclecia 55A i B
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Dajksler Urszula – 556 głosów
 2. Musielak Ryszard – 207 głosów


14 część Walnego Zgromadzenia
– os. Stare Żegrze – Polan obejmująca budynki o numerach: os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Gruszczyński Zenon – 676 głosów


15 część Walnego Zgromadzenia
– os. Stare Żegrze obejmująca budynki  o numerach: 2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d, 98-101, 111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120, 122-128, 130-141, 151, 161-174, 176-185, 187-189, garaże w budynku wolnostojącym, lokal użytkowy – os. Stare Żegrze 71A
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Piątkowska Bogusława – 516 głosów
 2. Stachowiak Przemysław – 305 głosów


16 część Walnego Zgromadzenia
– os. Orła Białego obejmująca budynki o numerach: 3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101, 106-119
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 2

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Blicharska Beata – 567 głosów
 2. Kalecki Janusz – 150 głosów
 3. Kruczkowski Andrzej – 351 głosów
 4. Mikosz Jerzy – 167 głosów
 5. Stepczyński Andrzej – 286 głosów


17 część Walnego Zgromadzenia
– osiedle Rusa obejmująca budynki o numerach: 1-13, 15-52, lokal użytkowy – os. Rusa 34a
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Walczuk Marek – 691 głosów


18 część Walnego Zgromadzenia
– osiedle Rusa obejmująca budynki o numerach: 62-119, 121-138, ul. Raka 8
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Czajkowska Hanna – 681 głosów


19 część Walnego Zgromadzenia
– członkowie oczekujący
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Gumny Artur – 367 głosów
 2. Staniszewska Anna – 410 głosów


Skład Rady Nadzorczej – kadencja 2017 – 2020

1 część Walnego Zgromadzenia – Piotr Stępczak
2 część Walnego Zgromadzenia – Jan Nowaczyński
3 część Walnego Zgromadzenia – Anna Kopczyńska
4 część Walnego Zgromadzenia – Bogdan Zastawny
5 część Walnego Zgromadzenia – Kazimierz Janusz Kind
6 część Walnego Zgromadzenia – Zbigniew Jenek
7 część Walnego Zgromadzenia – Janina Paprzycka
8 część Walnego Zgromadzenia – Włodzimierz Pluta
9 część Walnego Zgromadzenia – Mirosława Wawrzynowska
10 część Walnego Zgromadzenia – Janusz Grzelczyk
11 część Walnego Zgromadzenia – Aldona Brzezińska
12 część Walnego Zgromadzenia – Henryk Szymański
13 część Walnego Zgromadzenia – Urszula Dajksler
14 część Walnego Zgromadzenia –  Zenon Gruszczyński
15 część Walnego Zgromadzenia – Bogusława Piątkowska
16 część Walnego Zgromadzenia – Beata Blicharska, Andrzej Kruczkowski
17 część Walnego Zgromadzenia – Marek Walczuk
18 część Walnego Zgromadzenia – Hanna Czajkowska
19 część Walnego Zgromadzenia – Anna Staniszewska