Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie  § 777 ust. 28 Statutu ogłasza wyniki głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obradującego w 18-tu częściach w dniach od 9 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku.

Uchwała Nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Za: 587
Przeciw: 5
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok.

Za: 579
Przeciw: 5
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

a) Prezes Zarządu – Tadeusz Stachowski za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

Za: 581
Przeciw: 10
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

b) Zastępca Prezesa ds. Technicznych – Małgorzata Lejman za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. .

Za: 584
Przeciw: 5
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

c) Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Ewa Budna za okres od 01.01.2017 r. do 28.04.2017 r.

Za: 582
Przeciw: 5
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

d) Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Agnieszka Terka za okres od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

Za: 588
Przeciw: 3
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu.

Poprawki do Statutu od nr 1 do nr 76 uzyskały wymaganą większość 2/3 głosów.

Poprawka nr 1
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 2
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 3
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 4
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 5
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 6
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 7
Za: 574
Poprawki: 3

Poprawka nr 8
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 9
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 10
Za: 574
Przeciw:3

Poprawka nr 11
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 12
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 13
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 14
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 15
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 16
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 17
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 18
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 19
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 20
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 21
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 22
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 23
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 24
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 25
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 26
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 27
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 28
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 29
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 30
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 31
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 32
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 33
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 34
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 35
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 36
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 37
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 38
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 39
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 40
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 41
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 42
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 43
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 44
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 45
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 46
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 47
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 48
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 49
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 50
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 51
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 52
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 53
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 54
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 55
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 56
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 57
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 58
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 59
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 60
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 61
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 62
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 63
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 64
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 65
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 66
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 67
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 68
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 69
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 70
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 71
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 73
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 74
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 75
Za: 574
Przeciw: 3

Poprawka nr 76
Za: 574
Przeciw: 3

Uchwała wymaganą większością 2/3 głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Poprawki do Regulaminu Rady Nadzorczej od nr 1 do nr 6 uzyskały wymaganą większość głosów.

Poprawka nr 1
Za: 570
Przeciw: 0

Poprawka nr 2
Za: 570
Przeciw: 0

Poprawka nr 3
Za: 570
Przeciw: 0

Poprawka nr 4
Za: 570
Przeciw: 0

Poprawka nr 5
Za: 570
Przeciw: 0

Poprawka nr 6
Za: 570
Przeciw: 0

Uchwała większością głosów została przyjęta.