Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan


os. Stare Żegrze 41/42
61-249 Poznań
tel. 61 879-75-02
e-mail: starezegrze@osiedlemlodych.pl, polan@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedli

tel. 61 222-39-32

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, środa:  7.00 – 15.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00
 • czwartek: 7.00 – 17.00

Pokój nr 2


Dział Techniczny

tel. 61 879-70-06

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00
 • środa: 7.00 – 15.00

Pokój nr 7


Sekretariat

tel. 61 879-75-02
fax 61 879-75-26

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 16.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00
 • środa, czwartek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 1


Kierownik Osiedli

Kierownik Osiedla:
Magdalena Grala

tel. 61 879-75-02

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Z-ca Kierownika Osiedli /
Kierownik Działu Technicznego

p.o. Z-ca Kierownika Osiedli / Kierownik Działu Technicznego:
Anna Napierała

tel. 61 879-70-06

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Pokój nr 6


Dział Opłat i Rozliczeń (,,czynsze”)

tel. 61 879-68-15

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 11.00 – 17.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00
 • środa, czwartek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 4


Lokale użytkowe

tel. 61 222 39 33

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, środa: 7.00 – 15.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00
 • czwartek: 11.00 – 17.00

Pokój nr 9


Księgowość

tel. 61 879-68-49

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00

Pokój nr 3


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedli)

tel. 61 879-75-02, 61 879-75-26

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 16.00
 • wtorek, piątek: 7.00 – 13.00
 • środa, czwartek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 1


Radca Prawny

tel. 61 879-75-02, 61 879-68-15

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • czwartek: 12.00 – 13.00

Pokój nr 5


Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15 e-mail: pogtech@osiedlemlodych.pl
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: od 15.00 – 6.00 tel. 61 879-99-52, 61 879-44-08

Dzielnicowy Policji:
st. sierż. Krzysztof Mak, tel. 519-064-634, 61 841-54-01

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.