Skład Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan na kadencję 2022-2025

  1. Zenon Gruszczyński – Przewodniczący Rady Osiedla
  2. Janusz Ratajczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
  3. Katarzyna Ślosarz – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Bogusława Piątkowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  5. Stefan Skubiszak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
  6. Justyna Bączyk
  7. Barbara Borowicz
  8. Małgorzata Dolata
  9. Izabela Konieczna
  10. Katarzyna Śpiewak-Kusiak

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w pomieszczeniu Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A) w godz. 18.00 – 19.00 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.


SZYBKI KONTAKT


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE