Na początku września oddano do użytku nowo powstałą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Chartowo – Bliźniąt.

Z inicjatywy Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia i Kierownictwa Osiedla Rusa SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w marcu 2016 roku wystosowano pismo do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o przeprowadzenie prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściu ul. Chartowo znajdującym się między osiedlami Tysiąclecia a Rusa. Zwrócono szczególną uwagę, że w sezonie jesienno-zimowym parawany chroniące rośliny znajdujące się wzdłuż tamtejszej jezdni w znacznym stopniu ograniczają widoczność kierowcom nadjeżdżających pojazdów. Piesi, zwłaszcza ci najmłodsi, byli widoczni dla kierowców dopiero z chwilą wejścia na jednię, co w konsekwencji mogło skutkować wypadkiem. Zarząd Dróg Miejskich po przeanalizowaniu istniejącej organizacji ruchu potwierdził zasadność złożonego przez Spółdzielnię wniosku. W toku rozmów i negocjacji, a także ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli Rady Osiedla Chartowo oraz radnych miejskich w czerwcu 2017 roku doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, a SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt. SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu partycypowała w kosztach opisanej inwestycji.