Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko gospodarza domu w ramach umowy o pracę.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających CV w sekretariacie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego (os. Piastowskie 63) lub mailowo na adres: piastowskie@osiedlemlodych.pl w terminie do 17.06.2019 r.

W CV prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.