8 marca o godz. 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na os. Czecha 59 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Nowego Miasta, w ramach procesu ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głównym założeniem rozpoczynającej się ewaluacji jest zaproszenie do dyskusji interesariuszy projektu, radnych miejskich i osiedlowych oraz wszystkich mieszkańców Poznania, którzy zechcą się podzielić opiniami o minionej edycji budżetu obywatelskiego i pomysłami na jego najbliższą edycję.

Od kilku lat obserwujemy w polskich miastach szybki wzrost liczby budżetów partycypacyjnych, w ramach których mieszkańcy lokalnej wspólnoty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować część publicznego budżetu. W roku 2015 był on realizowany w różnych formach w ponad 150 gminach w całej Polsce. W Poznaniu w 2015 roku już po raz 4 zrealizowano Poznański Budżet Obywatelski (PBO), dzieląc pulę 15 milionów złotych na projekty ogólnomiejskie (5 mln zł) i dzielnicowe (10 mln zł – po 2 mln zł na dzielnicę).

Do PBO16 zgłoszono 272 najróżniejsze pomysły, spośród których pod głosowanie mieszkańców poddano 168. W głosowaniu elektronicznym i papierowym wzięło udział 73 tys. osób, do realizacji wybrano 38 projektów.
Wdrażanie innowacji społecznych (a taką jest PBO) zawsze jest wyzwaniem wymagającym stałego monitorowania i wprowadzania korekt, pozwalających na optymalne osiąganie celów stawianych przed budżetem obywatelskim.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, dlatego tak ważnym elementem jest zewnętrzna ewaluacja zeszłorocznej jego edycji. Ewaluację tę przeprowadzi na zlecenie UMP do dnia 30 marca firma Brand Experience, posiadająca doświadczenie w tego typu badaniach.

 • Zasadniczymi celami procesu ewaluacji są:
  ocena, na ile PBO realizuje stawiane przed nim cele,
 • ustalenie, co można ulepszyć lub zmienić w Poznańskim Budżecie Obywatelskim,
  aby stawał się coraz lepszym narzędziem budowania społeczeństwa obywatelskiego, miejskiej wspólnoty oraz pozwalał mieszkańcom Poznania wpływać na realizację działań/ projektów podnoszących jakość życia i ulepszających przestrzeń miejską.

Cały proces badań ewaluacyjnych będzie przebiegał w następujący sposób:

 • w dniach 7 – 11 marca zaplanowano 5 spotkań warsztatowych dla mieszkańców Poznania, na które zapraszamy:
 1. mieszkańców Wildy – 7 marca o godz. 17.30 w SP nr 5, ul. Traugutta 42.
 2. mieszkańców Nowego Miasta – 8 marca o godz. 17:30 w ZSO nr 4, os. Czecha 59.
 3. mieszkańców Jeżyc – 9 marca o godz. 17:30 w Centrum Amarant, ul. Słowackiego 19.
 4. mieszkańców Grunwaldu – 10 marca o godz. 17:30 w ZSH, ul. Śniadeckich 54/58.
 5. mieszkańców Starego Miasta – 11 marca o godz. 17:30 w Sali Białej UMP, plac Kolegiacki 17
 • zorganizowane zostanie 7 ewaluacyjnych spotkań warsztatowych z udziałem: wnioskodawców w minionej edycji PBO, przedstawicieli Rad Osiedli, pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w PBO na różnych jego etapach, przedstawicieli organizacji pozarządowych, seniorów, członków Zespołu ds. PBO16;
 • przeprowadzone zostaną wywiady ewaluacyjne z przedstawicielami Klubów Rady Miasta
  i wybranych Komisji Rady Miasta;
 • do przedstawicieli wszystkich w/w grup zostanie wysłana ewaluacyjna ankieta internetowa;
 • w dniach 1 – 13 marca pod adresem: www.poznan.pl/budzetobywatelski dostępna będzie ankieta ewaluacyjna, do której wypełnienia zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
  http://pbo16ankietaewaluacyjna.badanie.net/
 • uwagi do minionej edycji budżetu i pomysły do jego kolejnej edycji można także przesłać
  na adres e-mail: budzet2016@um.poznan.pl;
 • w dniach 2 – 13 marca zostanie przeprowadzone telefoniczne badanie ewaluacyjne
  dla mieszkańców Poznania – prosimy bardzo o udział w nim i podzielenie się swoimi uwagami;
 • przeanalizowana zostanie dostępna dokumentacja PBO16;
 • zebrane dane zostaną porównane z dostępnymi danymi dotyczącymi budżetów obywatelskich realizowanych w innych polskich miastach;
 • cały proces ewaluacji zostanie zakończonych prezentacją wyników połączoną z warsztatem wypracowywania Zasad PBO17.

Przyjdź na spotkanie! Prześlij swoją opinię e-mailem! Wypełnij ankietę w internecie! http://pbo16ankietaewaluacyjna.badanie.net