Na placach budowy przy obecnie docieplanych budynkach na os. Stare Żegrze, Polan i Orła Białego, SM ,,Osiedle Młodych” prowadzi proekologiczne działania polegające na montażu skrzynek lęgowych dla ptaków oraz tzw. schronów dla nietoperzy. Część z nich powieszana jest również na drzewach. W 2016 roku będzie to 137 budek dla ptaków (jerzyków, kawek, pustułek, wróbli, mazurków i sikorek modrych) oraz 20 schronów dla nietoperzy. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła 241 (w przypadku budek) i 18 (w przypadku schronów dla nietoperzy).

Prace te prowadzone są na ratajskich osiedlach na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), z którą od wielu lat współpracujemy, aby pomóc ptakom w bytowaniu na osiedlach. By móc prowadzić prace remontowo-budowlane obiektów, w których znajdują się siedliska ptaków lub nietoperzy trzeba uzyskać zgodę właśnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. RDOŚ po zasięgnięciu opinii eksperta ornitologa i chiropterologa określa termin i warunki wykonywania prac remontowo-budowlanych. Takie prace wykonują tylko wyspecjalizowane ekipy alpinistyczne.

Po termomodernizacji, ptaki czy nietoperze nie mają możliwości zajmowania wcześniejszych miejsc lęgowych, dlatego tak ważne jest stworzenie nowych gniazd i siedlisk w postaci ich rekompensaty. Konstrukcja skrzynek lęgowych dla jerzyków opiniowana jest przez ornitologów, są one wykonane z trocinobetonu, odpowiednio zakonserwowane i wieszane na specjalnych stelażach podczas prac termomodernizacyjnych na wykończonych elewacjach.  Jeżeli jest to możliwe, otwory stropodachowe pozostawia się otwarte, aby umożliwić do nich powrót ptaków w kolejnym sezonie lęgowym. Takie rozwiązanie zastosowano na os. Polan, gdzie stwierdzono największe zasiedlenie budynków przez jerzyki.

Całościowy koszt związany z zabezpieczeniem budynków, nadzorem ornitologicznym,  chiropterologicznym  oraz kompensacją przyrodniczą wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.