Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwraca się z prośbą o wskazanie osób mogących złożyć oświadczenie dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości położonej na os. Orła Białego, na której obecnie umiejscowiona jest część tzw. „Ryneczku” (mapa poniżej), w latach 1976-1990.

Zarząd poszukuje osób, które mogłyby poświadczyć o istnieniu w ww. latach placu zabaw, istniejącego obecnie boiska sportowo-rekreacyjnego a w szczególności boiska do piłki nożnej widocznego na fotografii z lat 80/90-tych opublikowanej na portalu internetowym – epoznan.pl. (fotografia poniżej). Poszukujemy również osób, które posiadają prywatne fotografie z ww. lat przedmiotowego terenu, które byłyby dowodem na istnienie boiska do piłki nożnej.

Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego do powyższego gruntu, a udokumentowanie istnienia infrastruktury towarzyszącej osiedla pozwoliłoby na dalsze użytkowanie terenu przez Spółdzielnię.

O kontakt w tej sprawie prosimy pod następującym adresem e-mail: nieruchomosci@osiedlemlodych.pl.