Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że na terenie osiedli pojawiają się osoby oferujące odpłatną usługę konserwacji okien, które działają bez zgody i wiedzy Kierownictw Osiedli. Ogłoszenia informujące o ww. usługach są wywieszane bezprawnie, w związku z tym na bieżąco są ściągane z drzwi lub tablic na klatkach schodowych budynków mieszkalnych przez pracowników Spółdzielni.

Informujemy, że o wszystkich pracach wykonywanych w mieszkaniach powiadamiamy każdorazowo poprzez stosowne komunikaty. W razie wątpliwości należy sprawdzić tożsamość i wiarygodność nieznajomych osób próbujących złożyć niezapowiedzianą wizytę w lokalu i dostać się do jego środka (kontakt do danego Kierownictwa Osiedla/i). Wykonawcy kierowani przez Spółdzielnię muszą posiadać stosowne, pisemne upoważnienia do wykonywania konkretnych czynności.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze i samotne.