Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. prowizje od opłat czynszowych dokonywanych w PKO Banku Polskim S.A. i jego agencjach będą ponosić wpłacający. Powyższe związane jest z zaprzestaniem świadczenia przez PKO Bank Polski S.A. usługi pobierania prowizji od Spółdzielni.