W związku z prowadzonymi działaniami oraz toczącym się postępowaniem w sprawie regulacji na rzecz Spółdzielni tytułu prawnego do gruntów pod budynkami mieszkalnymi na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zaprasza mieszkańców na spotkania, których przedmiotem będzie ww. temat. Odbędą się one w DK „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43. Spotkania ze względów organizacyjnych i zaawansowanie prac zostały podzielone na 2 panele:

8 czerwca br. dla mieszkańców os. Czecha:

  • o godz. 17:00 – dla mieszkańców budynku o numerach 114-128,
  • o godz. 18:00 – dla mieszkańców budynków o numerach 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 79, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139;

9 czerwca br. o godz. 17:00 dla mieszkańców budynków o numerach 2-13, 21-30, 31-36, 45-56, 57-66, 67-78, 80-89, 90-97, 98-109, 110-119, 122-129 na os. Lecha.

Stan prawny gruntów na os. Lecha i os. Czecha to niezwykle wieloaspektowa oraz złożona kwestia. Celem spotkań będzie przede wszystkim przedstawienie działań poprzedzających możliwość realizacji wniosków mieszkańców o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali.